Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Identifikačné číslo: 1377
Univerzitný e-mail: zdenka.galova [at] uniag.sk
 

     
     
     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Imrich Boďo
Bielkovinové markery pšenice letnej, tvrdej a špaldovej
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Bulla
Detekcia kvality pšenice bielkovinovými markermi
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Bulla
Nutričná a technologická kvalita pšenice letnej, tvrdej a špaldovej
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Sára Cverenkárová
Biochemická a genetická charakteristika ovsa siateho (Avena sativa)
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimíra Čintalová
Biochemická charakteristika fazule záhradnej
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavol Dubnický
Rastlinné transformačné konštrukty, ich stabilita v Agrobacterium tumefaciens a transformácia tabaku.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Ďuračka
Rosička okrúhlolistá ako liečivá rastlina s biotechnologickým potenciálom
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mgr. Soňa Fekecsová
Bielkovinový profil zrna pšenice letnej vo vzťahu k technologickej kvalite
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Hromadová
Botanická, genetická a biochemická charakteristika kukurice siatej
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Hromadová
Genetická diverzita kukurice siatej
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Zuzana Hromadová
Genomicko - proteomický polymorfizmus fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.)
september 2024
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Jurášková
Celiakálne aktívne bielkoviny
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Jurášková
Charakteristika cereálií a pseudocereálií z hľadiska ich alergenicity
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Evelína Kalocsaiová
Testovanie jadier pletivovo-špecifických promótorov arábkovky thálovej v transgénnych rastlinách tabaku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Keblúšková
Štúdium vplyvu konštitutívnej expresie génu β-1,3-glukanázy z rosičky okrúhlolistej v transgénnom tabaku na odolnosť voči vybraným typom abiotického stresu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tímea Kuťka Hlozáková, PhD.
Molekulárna charakteristika nových funkčných HMW-GS génov pšenice (Triticum aestivum L.)
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Kútna
Molekulárno-genetická charakteristika pšenice letnej
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Richard Landl
Biochemická a genetická charakteristika diploidných, tetraploidných a hexaploidných pšeníc
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Zuzana Marčanová
Genetická diverzita ovsa
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Margetínyová
Vybrané analýzy β-1,3-glukanáz na úrovni DNA a proteínov v pšenici s rôznou ploidiou
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marianna Pavlíková
Genetická diverzita sóje fazuľovej
marec 2020
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lenka Petrovičová, PhD.
Analýza bielkovinového a DNA polymorfizmu v kolekcii genetických zdrojov raže
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dana Rajnincová, PhD.
Elektroforetická analýza gluténových bielkovín pšenice letnej
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Dana Rajnincová, PhD.
Molekulárno-genetická analýza proteómu niektorých obilnín a pseudoobilnín
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dana Rajnincová, PhD.
Nutričná a technologická kvalita zrna pšenice letnej
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Rišková
Detekcia celiakálne aktívnych bielkovín v cereáliách a pseudocereáliách
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Rišková
Technologická a výživná kvalita niektorých cereálií a pseudocereálií
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Július Rozák, PhD.
Molekulárna a biologická diagnostika niektorých vírusových fytopatogénov ovocných drevín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Slovík
Biochemická charakteristika zrna pšenice letnej
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Monika Szabóová, PhD.
Molekulárna a biochemická charakteristika mutantných línií láskavca
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Špaleková
Genetická diverzita pšenice letnej
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Andrea Špaleková
Genetický polymorfizmus kukurice siatej (Zea mays L.)
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Marián Tomka, PhD.
Mapovanie genómu jačmeňa na základe bielkovinových a DNA markerov.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Andrej Trebichalský, PhD.
Genomický a proteomický prístup k identifikácii a diferenciácii Tritikale (x Tritticosecale Wittmack.)
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikoleta Ujváriová
Vybrané analýzy chitináz na úrovni DNA a proteínov v pšenici s rôznou ploidiou
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Záhorský, PhD.
In vitro kultúry borovice čiernej a hybridných jedlí
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Záhorský, PhD.
Somatická embryogenéza ihličnatých drevín: štruktúrne aspekty somatických embryí
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná