Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Identifikačné číslo: 1377
Univerzitný e-mail: zdenka.galova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Imrich Boďo
Bielkovinové markery pšenice letnej, tvrdej a špaldovej
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Bulla
Detekcia kvality pšenice bielkovinovými markermi
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Bulla
Nutričná a technologická kvalita pšenice letnej, tvrdej a špaldovej
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Sára Cverenkárová
Biochemická a genetická charakteristika ovsa siateho (Avena sativa)
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Vladimíra Čintalová
Biochemická charakteristika fazule záhradnej
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Dubnický
Rastlinné transformačné konštrukty, ich stabilita v Agrobacterium tumefaciens a transformácia tabaku.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Ďuračka
Rosička okrúhlolistá ako liečivá rastlina s biotechnologickým potenciálom
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Soňa Fekecsová
Bielkovinový profil zrna pšenice letnej vo vzťahu k technologickej kvalite
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Hromadová
Botanická, genetická a biochemická charakteristika kukurice siatej
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Zuzana Hromadová
Genetická diverzita kukurice siatej
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mikuláš Jančov
Biochemická a genetická charakteristika pohánky
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Mikuláš Jančov
Genetická biodiverzita pohánky jedlej
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Jurášková
Celiakálne aktívne bielkoviny
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Jurášková
Charakteristika cereálií a pseudocereálií z hľadiska ich alergenicity
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Evelína Kalocsaiová
Testovanie jadier pletivovo-špecifických promótorov arábkovky thálovej v transgénnych rastlinách tabaku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Keblúšková
Štúdium vplyvu konštitutívnej expresie génu β-1,3-glukanázy z rosičky okrúhlolistej v transgénnom tabaku na odolnosť voči vybraným typom abiotického stresu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tímea Kuťka Hlozáková, PhD.
Molekulárna charakteristika nových funkčných HMW-GS génov pšenice (Triticum aestivum L.)
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Kútna
Molekulárno-genetická charakteristika pšenice letnej
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Richard Landl
Biochemická a genetická charakteristika diploidných, tetraploidných a hexaploidných pšeníc
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Zuzana Marčanová
Genetická diverzita ovsa
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Margetínyová
Vybrané analýzy β-1,3-glukanáz na úrovni DNA a proteínov v pšenici s rôznou ploidiou
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marianna Pavlíková
Genetická diverzita sóje fazuľovej
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lenka Petrovičová, PhD.
Analýza bielkovinového a DNA polymorfizmu v kolekcii genetických zdrojov raže
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Rajnincová, PhD.
Elektroforetická analýza gluténových bielkovín pšenice letnej
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Dana Rajnincová, PhD.
Molekulárno-genetická analýza proteómu niektorých obilnín a pseudoobilnín
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dana Rajnincová, PhD.
Nutričná a technologická kvalita zrna pšenice letnej
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Rišková
Detekcia celiakálne aktívnych bielkovín v cereáliách a pseudocereáliách
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Rišková
Technologická a výživná kvalita niektorých cereálií a pseudocereálií
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Július Rozák, PhD.
Molekulárna a biologická diagnostika niektorých vírusových fytopatogénov ovocných drevín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Slovík
Biochemická charakteristika zrna pšenice letnej
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Monika Szabóová, PhD.
Molekulárna a biochemická charakteristika mutantných línií láskavca
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Špaleková
Genetická diverzita pšenice letnej
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Andrea Špaleková
Genetický polymorfizmus kukurice siatej (Zea mays L.)
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marián Tomka, PhD.
Mapovanie genómu jačmeňa na základe bielkovinových a DNA markerov.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Andrej Trebichalský, PhD.
Genomický a proteomický prístup k identifikácii a diferenciácii Tritikale (x Tritticosecale Wittmack.)
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Ujváriová
Vybrané analýzy chitináz na úrovni DNA a proteínov v pšenici s rôznou ploidiou
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Záhorský, PhD.
In vitro kultúry borovice čiernej a hybridných jedlí
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Záhorský, PhD.
Somatická embryogenéza ihličnatých drevín: štruktúrne aspekty somatických embryí
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná