Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Identifikačné číslo: 1377
Univerzitný e-mail: zdenka.galova [at] uniag.sk
 

     
Výučba     Projekty     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedyDokedy
1VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2018
31.12.2020
2
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201331.12.2015
3Z. GálováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2009
31.12.2011
4
 Genomicko-proteomická charakeristika významných potravinových zdrojov rastlín z hľadiska prípravy zdravých a bezpečných potravínVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2021
31.12.2023
5
 Genomický a proteomický prístup k analýze vybraných potravinových zdrojovVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2017
31.12.2019
6
 Implementácia výsledkov výskumu do vzdelávania v oblasti molekulárnej biológie
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2021
31.12.2023
7
 Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu Geneticky modifikované potraviny v súlade s požiadavkami praxe
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2015
31.12.2017
8Z. GálováErasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
garant
01.01.201931.12.2020
9
 Metódy a techniky génových manipulácií - moderné učebné texty a ich implementácia do novoakreditovaných študijných programov
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2012
31.12.2014
10
Z. GálováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2003
31.12.2005
11 Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2016
31.12.2018
12 Molekulárno-genetická analýza genómu a proteómu obilnín a olejnín.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2016
01.01.2018
13
 Potraviny, kvalita a bezpečnosťŠtátne objednávky výskumu a vývojagarant
01.01.2003
31.12.2005
14
 Prepojenie asociovaných kandidátskych krajín a štátov EÚ potravinárskeho sektoru z hľadiska vyššej účasti v rieš. proj. 6RP
Z. GálováFP6garant25.07.200325.07.2004
15
 Spolupráca v oblasti výskumu a vzdelávania
Z. GálováErasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
01.01.202031.12.2021
16
 Teoretická a edukačná transformácia matematického vzdelávania poľnohospodárskych inžinierov
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2009
31.12.2011
17
 Tvorba vysokoškolskej učebnice a inovácia praktických cvičení z predmetu Molekulárna biológiaZ. Gálová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.202031.12.2022
18 Tvorba vysokoškolskej učebnice z predmetu Molekulárna biológia a inovácia praktických cvičení v súlade s požiadavkami praxeZ. Gálová
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.201931.12.2021
19
 Udržateľný život v súľade s prírodou
Granty nadáciígarant
01.01.2018
31.12.2021
20 Využitie bielkovinových a DNA markerov pri charakteristike genotypov pšenice a jačmeňa.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.200631.12.2008
21Z. GálováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201331.12.2015
22 Vývoj modelov pre rýchlejšiu odozvu inštitúcií vyššieho vzdelávania na potreby trhuErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.10.2017
15.10.2020
23
 Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti
OP Ľudské zdroje
garant
01.01.201231.12.2013

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý