Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Identifikačné číslo: 1377
Univerzitný e-mail: zdenka.galova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Comparison of American and European maize (Zea mays L.) protein profiles: Porovnanie bielkovinových profilov americkej a európskej kukurice siatej (Zea mays L.)
Špaleková, Andrea -- Gálová, Zdenka
Comparison of American and European maize (Zea mays L.) protein profiles: Porovnanie bielkovinových profilov americkej a európskej kukurice siatej (Zea mays L.). In Journal of Central European Agriculture. 19, 2 (2018), s. 435--446. ISSN 1332-9049.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
2.Comparison of nutritional and technological quality of winter wheat (Triticum aestivum L.) and hybrid wheat: Porovnanie nutričnej a technologickej kvality pšenice letnej, formy ozimnej (Triticum aestivum L.) a hybridnej pšenice (Triticum aestivum L. x Triticum spelta L.)
Rajnincová, Dana -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka -- Chňapek, Milan
Comparison of nutritional and technological quality of winter wheat (Triticum aestivum L.) and hybrid wheat: Porovnanie nutričnej a technologickej kvality pšenice letnej, formy ozimnej (Triticum aestivum L.) a hybridnej pšenice (Triticum aestivum L. x Triticum spelta L.). In Journal of Central European Agriculture. 19, 2 (2018), s. 437--452. ISSN 1332-9049.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
3.Differentiation of Slovak and Tunisian castor genotypes (Ricinus comminis L.) using SCoT markers
Vivodík, Martin -- Petrovičová, Lenka -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka
Differentiation of Slovak and Tunisian castor genotypes (Ricinus comminis L.) using SCoT markers. In Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2018. (2018), s. 23--28. ISSN 2585-8246.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
4.Genetic diversity and population structure in tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) detected using scot markers
Vivodík, Martin -- Saadaoui, Ezzeddine -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka
Genetic diversity and population structure in tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) detected using scot markers. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), s. 143--149. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
5.Genomická a proteomická analýza semena raže a tritikale
Petrovičová, Lenka -- Gálová, Zdenka -- Balážová, Želmíra -- Chňapek, Milan -- Vivodík, Martin -- Trebichalský, Andrej
Genomická a proteomická analýza semena raže a tritikale. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 201 s. ISBN 978-80-552-1831-1.
AABVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Podrobnosti
6.Characterization of Tunisian castor bean genotypes using SDS-PAGE of total seed storage proteins
Vivodík, Martin -- Saadaoui, Ezzeddine -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka
Characterization of Tunisian castor bean genotypes using SDS-PAGE of total seed storage proteins. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), s. 701--706. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
7.Characterization of Tunisian castor genotypes (Ricinus comminis L.) using RAPD markers
Vivodík, Martin -- Petrovičová, Lenka -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka
Characterization of Tunisian castor genotypes (Ricinus comminis L.) using RAPD markers. In Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2018. (2018), s. 57--61. ISSN 2585-8246.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
8.Metódy a techniky génových manipulácií
Gálová, Zdenka -- Balážová, Želmíra -- Chrenek, Peter -- Chňapek, Milan -- Libantová, Jana -- Matušíková, Ildikó -- Moravčíková, Jana -- Salaj, Ján -- Drábeková, Janka
Metódy a techniky génových manipulácií. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 199 s. ISBN 978-80-552-1805-2.
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Podrobnosti
9.Molecular analysis of buckwheat using gene specific markers
Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Vivodík, Martin -- Chňapek, Milan -- Hornyák Gregáňová, Radomíra
Molecular analysis of buckwheat using gene specific markers. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), s. 546--552. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
10.Study of polymorphism of maize using DNA and protein markers
Vivodík, Martin -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka
Study of polymorphism of maize using DNA and protein markers. In Potravinárstvo. 2, 1 (2018), s. 157--165. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
11.Štúdium genetických zdrojov ricínu (Ricinus communis L.): Study of genetic resources of ricin (Ricinus communis L.)
Vivodík, Martin -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka
Štúdium genetických zdrojov ricínu (Ricinus communis L.): Study of genetic resources of ricin (Ricinus communis L.).  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 202--207. ISBN 978-80-552-1902-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.