Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Identifikačné číslo: 1377
Univerzitný e-mail: zdenka.galova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Analysis of wheat, oat and buckwheat proteome from aspect of celiac active polypeptides presence
Rajnincová, Dana -- Gálová, Zdenka -- Špáleková, Andrea -- Balážová, Želmíra -- Chňapek, Milan
Analysis of wheat, oat and buckwheat proteome from aspect of celiac active polypeptides presence. In Journal of Biotechnology. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2019, s. 57--58.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
2.Comparison of selected wheat, oat and buckwheat genotypes on proteomic level: Porovnanie vybraných genotypov pšenice, ovsa a pohánky na proteomickej úrovni
Rajnincová, Dana -- Gálová, Zdenka -- Chňapek, Milan
Comparison of selected wheat, oat and buckwheat genotypes on proteomic level: Porovnanie vybraných genotypov pšenice, ovsa a pohánky na proteomickej úrovni. In Journal of Central European Agriculture. 20, 3 (2019), s. 891--899. ISSN 1332-9049.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
3.Determination of HMW - GS in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods
Kuťka Hlozáková, Tímea -- Gregová, Edita -- Šliková, Svetlana -- Gálová, Zdenka -- Chňapek, Milan -- Drábeková, Janka
Determination of HMW - GS in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 477--481. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
4.Electrophoretic profiles of storage proteins in selected maize (Zea mays L.) genotypes: Elektroforetické profily zásobných bielkovín vybraných genotypov kukurice siatej (Zea Mays L.)
Špaleková, Andrea -- Gregová, Edita -- Gálová, Zdenka
Electrophoretic profiles of storage proteins in selected maize (Zea mays L.) genotypes: Elektroforetické profily zásobných bielkovín vybraných genotypov kukurice siatej (Zea Mays L.). In Journal of Central European Agriculture. 20, 3 (2019), s. 911--918. ISSN 1332-9049.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
5.Genetic diversity in Tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) detected using RAPD markers
Vivodík, Martin -- Saadaoui, Ezzeddine -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka
Genetic diversity in Tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) detected using RAPD markers. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 294--300. ISSN 1337-0960.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
6.Genetic diversity of rye based on protein and DNA analysis
Balážová, Želmíra -- Petrovičová, Lenka -- Gálová, Zdenka
Genetic diversity of rye based on protein and DNA analysis. In Journal of Biotechnology. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2019, s. 62.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
7.Characteristics of cereals, pseudocereals and legumes for their coeliac active polypeptides
Gálová, Zdenka -- Rajnincová, Dana -- Chňapek, Milan -- Balážová, Želmíra -- Špaleková, Andrea -- Vivodík, Martin -- Hricová, Andrea
Characteristics of cereals, pseudocereals and legumes for their coeliac active polypeptides. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), s. 390--395. ISSN 1338-5178.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
8.Identification of tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) using scot markers
Vivodík, Martin -- Petrovičová, Lenka -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka
Identification of tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) using scot markers. In Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2019. (2019), s. 249--254. ISSN 2585-8246.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
9.Identification of Tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) using SCoT markers
Vivodík, Martin -- Petrovičová, Lenka -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka
Identification of Tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) using SCoT markers. In Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2019. (2019), s. 249--254. ISSN 2585-8246.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
10.Molecular analysis of triticale using gene specific markers
Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Vivodík, Martin
Molecular analysis of triticale using gene specific markers. In KŇAZOVICKÁ, V. -- BELEJ, Ľ. -- ČAPLA, J. -- HOLLÝ, D. -- MARUNIAKOVÁ, N. -- KOLESÁROVÁ, A. Food/Bio/Tech. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 24. ISBN 978-80-552-2038-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
11.Molecular variability of old maize (Zea mays L.) based on gene specific markers
Vivodík, Martin -- Petrovičová, Lenka -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka
Molecular variability of old maize (Zea mays L.) based on gene specific markers. In Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2019. (2019), s. 25--30. ISSN 2585-8246.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
12.Molekulárna a biologická diagnostika vybraných vírusových fytopatogénov ovocných drevín
Rozák, Július -- Gálová, Zdenka -- Glasa, Miroslav
Molekulárna a biologická diagnostika vybraných vírusových fytopatogénov ovocných drevín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 95 s. ISBN 978-80-552-2002-4.
AABVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
13.Protein profiles of buckwheat, rye and oat during in vitro gastro-duodenal digestion
Gálová, Zdenka -- Palenčárová, Eva -- Špaleková, Andrea -- Rajnincová, Dana -- Drábeková, Janka
Protein profiles of buckwheat, rye and oat during in vitro gastro-duodenal digestion. In Journal of food and nutrition research. 58, 3 (2019), s. 266--274. ISSN 1336-8672.
ADDVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
14.Start codon targeted polymorphism for evaluation of functional genetic variation and relationships in cultivated castor (Ricinus communis L.) genotypes
Vivodík, Martin -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka
Start codon targeted polymorphism for evaluation of functional genetic variation and relationships in cultivated castor (Ricinus communis L.) genotypes. In Genetika-Belgrade. 55, 1 (2019), s. 138--146. ISSN 0534-0012.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.