Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Identifikačné číslo: 1377
Univerzitný e-mail: zdenka.galova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VIVODÍK, M. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- GÁLOVÁ, Z. -- PETROVIČOVÁ, L. Štúdium genetických zdrojov ricínu (Ricinus communis L.): Study of genetic resources of ricin (Ricinus communis L.).  In Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 202--207. ISBN 978-80-552-1902-8.

Originálny názov: Štúdium genetických zdrojov ricínu (Ricinus communis L.): Study of genetic resources of ricin (Ricinus communis L.)
Anglický názov: Study of genetic resources of ricin (Ricinus communis L.)
Autor: Ing. Martin Vivodík, PhD. (25%)
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (25%)
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (25%)
Ing. Lenka Petrovičová, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2018
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 202
Do strany: 207
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Výživa - človek - zdravie 2018
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Kľúčové slová: slovenčina: genetická rozmanitosť, genetické zdroje rastlín, ricín obyčajný, DNA markery, polymorfizmus
Rok uplatnenia: 2018
 
Záznam vložil: Ing. Martin Vivodík, PhD.
Posledná zmena: 16. 03. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

GAŽAROVÁ, M. -- CHLEBOVÁ, Z. -- HOLOVIČOVÁ, M. Výživa - človek - zdravie 2018. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. ISBN 978-80-552-1902-8.

Originálny názov: Výživa - človek - zdravie 2018
Anglický názov:
Editor: Ing. Martina Gažarová, PhD. (34%)
Ing. Zuzana Chlebová (33%)
Ing. Mária Holovičová (33%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-1902-8
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 16. 03. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)