Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Identifikačné číslo: 1377
Univerzitný e-mail: zdenka.galova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VIVODÍK, M. -- PETROVIČOVÁ, L. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- GÁLOVÁ, Z. Differentiation of Slovak and Tunisian castor genotypes (Ricinus comminis L.) using SCoT markers. In Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2018: scientific proceedings of the international network AgroBioNet of the institution and researcher of international research, education and development programme "Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2018". (2018), s. 23--28.

Originálny názov: Differentiation of Slovak and Tunisian castor genotypes (Ricinus comminis L.) using SCoT markers
Autor: Ing. Martin Vivodík, PhD. (25%)
Ing. Lenka Petrovičová, PhD. (25%)
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (25%)
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (25%)
Pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2018: scientific proceedings of the international network AgroBioNet of the institution and researcher of international research, education and development programme "Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2018"
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania: 2018
Od strany: 23
Do strany: 28
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: genetická rozmanitosť, SCoT, semená, ricín obyčajný, SCoT analýza
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Vivodík, PhD.
Posledná zmena: 30. 03. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2018: scientific proceedings of the international network AgroBioNet of the institution and researcher of international research, education and development programme "Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2018". 1. vyd. Nitra : Slovak Agricultural University.

Originálny názov: Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2018: scientific proceedings of the international network AgroBioNet of the institution and researcher of international research, education and development programme "Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality 2018"
Anglický názov:
Editor: doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (50%)
Olga V. Grygorieva (50%)
Pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Slovak Agricultural University
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Kľúčové slová: slovenčina: rastlinná výroba, agrobiodiverzita, ovocné dreviny, poľnohospodárstvo, netradičné rastliny
Rok uplatnenia:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Posledná zmena: 30. 03. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)