Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Identifikačné číslo: 1377
Univerzitný e-mail: zdenka.galova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VIVODÍK, M. -- SAADAOUI, E. -- BALÁŽOVÁ, Ž. -- GÁLOVÁ, Z. -- PETROVIČOVÁ, L. Genetic diversity and population structure in tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) detected using scot markers. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), s. 143--149. ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Genetic diversity and population structure in tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) detected using scot markers
Autor: Ing. Martin Vivodík, PhD. (20%)
Ezzeddine Saadaoui (20%)
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (20%)
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (20%)
Ing. Lenka Petrovičová, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Potravinárstvo
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 12
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2018
Od strany: 143
Do strany: 149
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: genetická rozmanitosť, polymerázová reťazová reakcia, ricín obyčajný, DNA (nukleová kyselina)
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Vivodík, PhD.
Posledná zmena: 20. 07. 2019, 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Potravinárstvo
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 20. 07. 2019, 22:20 (Import dát z knižnice)