Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Juraj Miššík, PhD.
Identification number: 1378
University e-mail: juraj.missik [at] uniag.sk
 
University scientific researcher - Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)

Contacts     
     
Lesson
     
Final thesis     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. et Ing. Dominika Benc Ciprianová
Potencionálne kritické potraviny z hľadiska vnútornej kontaminácie človeka umelými rádionuklidmi
April 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Frolová
Antinutričné komponenty v plodniciach húb
April 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Frolová
Zmeny obsahu vybraných prvkov v  Saccharomyces cerevisiae po pridaní bária, kadmia, chrómu a niklu
March 2018
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Jaňáková
Kontaminácia mäsa voľne žijúcej zveri umelými rádionuklidmi
May 2012
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Jaňáková
Rádioaktivita svaloviny lovnej zveri z vybraných lokalít Juhoslovenskej kotliny
April 2014
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavlína Karasová
Sledovanie obsahu vybraných prvkov v  Lactobacillus fermentum po pridaní bária, kadmia a niklu
March 2018
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Pavlína Karasová
Zdraviu prospešné látky v jedlých hubách
April 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Kleman
Simultánne stanovenie viacerých prvkov v plodniciach voľne rastúcich húb
March 2016
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Kollárová
Bielkoviny, peptidy a voľné aminokyseliny v jedlých hubách
April 2016
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Romana Köszagová
Základné metódy hmotnostnej spektrometrie biomolekúl
April 2015
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Lukáčiková
Huby ako možný zdroj vnútornej kontaminácie človeka rádionuklidom Cs-137
May 2012
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Lukáčiková
Rádioaktívne cézium v plodniciach húb z niektorých lokalít severozápadného Slovenska
April 2014
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bianka Mederiová
Výhody a nevýhody ošetrenia potravín ionizujúcim žiarením
May 2011
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriam Miková
Stanovenie vybraných prvkov v svalovine diviakov pomocou ICP-OES
March 2016
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Moravcová
Aktivita Cs-137 v svalovine lovnej zveri na lokalite Čierne - Svrčinovec
April 2014
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Moravcová
Potencionálne zdroje vnútornej kontaminácie človeka rádioaktívnym Cs-137 v lesnom ekosystéme
May 2012
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Moravcová
Obsah rádiohygienicky významných rádionuklidov v plodniciach húb z lokality Čierne - Svrčinovec
April 2014
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Moravcová
Rádioaktívne Cs-137 v hubách z vybranej lokality na Kysuciach
May 2012
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kvetoslava Romanová, PhD.
Umelé rádionuklidy v lesných plodoch
May 2012
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrea Stanislawiak
Aktuálne problémy využitia ionizujúceho žiarenia na ošetrenie potravín
April 2011
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Švancárová
Včelí med ako možný zdroj vnútornej kontaminácie človeka rádionuklidmi
May 2012
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Tóth
Prienik Cs-137 do svaloviny diviaka
May 2013
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Tóth
Prienik Cs-137 do svaloviny diviaka
May 2012
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktória Vimmerová
Výskyt rádioaktívnych látok v plodniciach húb
May 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress