Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Identifikačné číslo: 1382
Univerzitný e-mail: ludovit.cagan [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anna Becková
Geneticky modifikované rastliny povolené pre výživu ľudí
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Belluš
Výskyt mory bavlníkovej a vijačky kukuričnej na lokalite Dunajská Streda
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriel Boroš
Vzťah medzi výskytom vajíčok a lariev kukuričiara koreňového a efektívnosť chemickej ochrany
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Miroslava Fusková
Využitie repelentov v ochrane rastlín proti vybraným škodcom a zhodnotenie ich vplyvu na necieľové druhy hmyzu
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Kristína Gašparovič, PhD.
Biodiverzita entomopatogénnych húb infikujúcich vybraných škodcov kultúrnych rastlín
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Adriana Hlavinová, PhD.
Chvostoskoky a chrobáky z čeľade Carabidae ako indikátory vedľajšieho vplyvu ochranných opatrení proti škodcom kukurice
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dáša Kmeťová
Populačná dynamika obaľovača mramorového (Lobesia botrana) a obaľovača pásového (Eupoecilia ambiguella) na viniči hroznorodom
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Kohútová
Populačná dynamika vošiek na jabloni domácej na lokalite Sereď vo vzťahu k výskytu mravcov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Kohútová
Populačná dynamika vošiek na jabloni vo vzťahu k výskytu druhov z čeľade Formicidae
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Komadová
Populačná dynamika vošiek na jabloni domácej na lokalite Brezová pod Bradlom vo vzťahu k výskytu mravcov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michaela Komadová
Vzťah medzi výskytom vošiek na jabloni domácej a výskytom druhov z čeľade Formicidae na lokalite Brezová pod Bradlom
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Králová
Vplyv chemického postreku proti škodcom kukurice na populáciu lienok
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Králová
Výskyt druhov z čeľade Coccinellidae na jabloni domácej
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ján Mihál
Parazitácia lariev živočíšnych škodcov kukurice siatej z radu Lepidoptera vo vzťahu k parazitácii príbuzných živočíšnych druhov vyvíjajúcich sa na neplodinovej vegetácii
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Minarčíková, PhD.
Populačná dynamika vošiek na jabloni domácej
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lenka Minarčíková, PhD.
Vplyv geneticky modifikovanej kukurice na necieľové druhy hmyzu so zameraním na chvostoskoky
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Miroslav Perniš, PhD.
Potenciálne bioagens využiteľné v ochrane proti škodcom kukurice
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Slávik
Vplyv chemického postreku proti škodcom kukurice siatej na populáciu zlatoočiek
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Slávik
Výskyt druhov z radu Neuroptera na jabloni domácej
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juliana Srpoňová
Populačná dynamika vošiek na jabloni domácej
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Kristína Staníková, PhD.
Aplikácia Bacillus thuringiensis v kontrole škodcov kukurice
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Švec
Populačná dynamika vošiek na kukurici siatej
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Švec
Výskyt vošiek na kukurici siatej na konci vegetačného obdobia
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roland Tamašek
Biologická regulácia obaľovačov napádajúcich plody jablone domácej pomocou metódy mätenia samcov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Roland Tamašek
Využitie feromónových lapačov v ochrane ovocných sadov proti obaľovačom
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roland Tamašek
VYUŽITIE FEROMÓNOVÝCH LAPAČOV V OCHRANE OVOCNÝCH SADOV PROTI OBAĽOVAČOM
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Tibenský
Obaľovač mramorovaný a obaľovač pásový na viniči
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Adam Vermes
Zhodnotenie miery systémového efektu vybraných insekticídov pri ochrane proti živočíšnym škodcom kukurice siatej a repky olejky (externá forma)
september 2023Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná