Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Identifikačné číslo: 1382
Univerzitný e-mail: ludovit.cagan [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)

Kontakty          
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná prácaPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anna Becková
Geneticky modifikované rastliny povolené pre výživu ľudí
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Belluš
Výskyt mory bavlníkovej a vijačky kukuričnej na lokalite Dunajská Streda
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriel Boroš
Vzťah medzi výskytom vajíčok a lariev kukuričiara koreňového a efektívnosť chemickej ochrany
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Miroslava Fusková
Využitie repelentov v ochrane rastlín proti vybraným škodcom a zhodnotenie ich vplyvu na necieľové druhy hmyzu
september 2021
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Adriana Hlavinová, PhD.
Chvostoskoky a chrobáky z čeľade Carabidae ako indikátory vedľajšieho vplyvu ochranných opatrení proti škodcom kukurice
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dáša Kmeťová
Populačná dynamika obaľovača mramorového (Lobesia botrana) a obaľovača pásového (Eupoecilia ambiguella) na viniči hroznorodom
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Kohútová
Populačná dynamika vošiek na jabloni domácej na lokalite Sereď vo vzťahu k výskytu mravcov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Kohútová
Populačná dynamika vošiek na jabloni vo vzťahu k výskytu druhov z čeľade Formicidae
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michaela Komadová
Populačná dynamika vošiek na jabloni domácej na lokalite Brezová pod Bradlom vo vzťahu k výskytu mravcov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Michaela Komadová
Vzťah medzi výskytom vošiek na jabloni domácej a výskytom druhov z čeľade Formicidae na lokalite Brezová pod Bradlom
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Králová
Vplyv chemického postreku proti škodcom kukurice na populáciu lienok
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Králová
Výskyt druhov z čeľade Coccinellidae na jabloni domácej
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ján Mihál
Parazitácia lariev živočíšnych škodcov kukurice siatej z radu Lepidoptera vo vzťahu k parazitácii príbuzných živočíšnych druhov vyvíjajúcich sa na neplodinovej vegetácii
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Minarčíková, PhD.
Populačná dynamika vošiek na jabloni domácej
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lenka Minarčíková, PhD.
Vplyv geneticky modifikovanej kukurice na necieľové druhy hmyzu so zameraním na chvostoskoky
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Branislav Pastorek
Početnosť imág kukuričiara koreňového na rastlinách kukurice siatej po aplikácii repelentov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Miroslav Perniš, PhD.
Potenciálne bioagens využiteľné v ochrane proti škodcom kukurice
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miroslav Slávik
Vplyv chemického postreku proti škodcom kukurice siatej na populáciu zlatoočiek
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Slávik
Výskyt druhov z radu Neuroptera na jabloni domácej
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juliana Srpoňová
Populačná dynamika vošiek na jabloni domácej
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Kristína Staníková, PhD.
Aplikácia Bacillus thuringiensis v kontrole škodcov kukurice
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Švec
Populačná dynamika vošiek na kukurici siatej
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Švec
Výskyt vošiek na kukurici siatej na konci vegetačného obdobia
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roland Tamašek
Biologická regulácia obaľovačov napádajúcich plody jablone domácej pomocou metódy mätenia samcov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Roland Tamašek
Využitie feromónových lapačov v ochrane ovocných sadov proti obaľovačom
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roland Tamašek
VYUŽITIE FEROMÓNOVÝCH LAPAČOV V OCHRANE OVOCNÝCH SADOV PROTI OBAĽOVAČOM
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Tibenský
Obaľovač mramorovaný a obaľovač pásový na viniči
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Adam Vermes
Zhodnotenie miery systémového efektu vybraných insekticídov pri ochrane proti živočíšnym škodcom kukurice siatej a repky olejky (externá forma)
september 2023
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná