Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Identifikačné číslo: 1382
Univerzitný e-mail: ludovit.cagan [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)

Kontakty     Výučba
     
Projekty
     
     
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu.
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
01.01.2005
31.12.2010
2
 Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu.
Ľ. Cagáň
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
01.01.200531.12.2009
3
 Bakteriálne toxíny v ochrane proti hmyzu.
Ľ. CagáňAPVVgarant
01.01.2007
31.12.2009
4
 Biologická regulácia škodcov a patogénov na kukurici pomocou húb a baktérií.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2008
31.12.2010
5
 Integrovaná ochrana proti kukuričiarovi koreňovému Diabrotica virgifera virgifera v strednej a výcjodnej Európe
Ľ. Cagáň
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
garant01.01.200331.12.2008
6Ľ. Cagáň
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
garant
01.08.2012
30.11.2014
7
 Ochrana proti parazitickým rastlinám v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve.
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
01.01.200231.12.2006
8 Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy.KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.200331.12.2005
9
 Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy.
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2003
31.12.2006
10
 Ochrana rastlín - učebné texty pre univerzity a stredné poľnohospodárske školy.Ľ. CagáňKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.200331.12.2006
11
 Ochrana zisku z využitia Bt-toxínov proti vytvoreniu rezistencie hmyzu pomocou monitorovania a riadenia.Ľ. Cagáň
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
01.01.200231.12.2006
12
 Porovnanie vplyvu Bt kukurice na entomofaunu v podmienkach ČR a Slovenska
Ľ. CagáňBilaterálna spoluprácagarant
01.01.2015
31.12.2015
13
 Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2005
31.12.2007
14
 Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín.Ľ. Cagáň
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.200531.12.2007
15
 Vplyv globálnej klimatickej zmeny na populačnú dynamiku vijačky kukuričnej
Ľ. CagáňVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201431.12.2017
16
 Využitie repelentov v ochrane rastlín proti vybraným škodcom a zhodnotenie ich vplyvu na necieľové druhy hmyzu
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2018
31.12.2021
17
 Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy
FP7
garant
01.12.2011
30.11.2015
18
 Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy
Ľ. Cagáň
Multilaterárna spolupráca
garant
01.01.2013
30.11.2015

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý