Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
Identifikačné číslo: 1384
Univerzitný e-mail: sona.javorekova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)
Vedúca pracoviska - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Výučba
     
     Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Bederková
Izolácia a charakteristika produkčných kmeňov aktinomycét v komposte.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Renata Cinkocki
Biologická účinnosť bakteriálnych bioaktívnych metabolitov na živú bunku
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Dudášová
Vplyv pesticídov na enzymatické aktivity mikroorganizmov v pôde
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Silvia Farkasová
Vplyv pesticídov na mikrobiálnu zložku pôdy a jej aktivitu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Ľuboš Gajdoš
Vplyv aplikácie vermikompostu na biologické vlastnosti pôdy.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Eva Halenárová
Biologicky aktívne látky produkované baktériami v poľnohospodárskej výrobe.
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Hodálová
Izolácia a charakteristika produkčných kmeňov baktérií v pôde.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Charousová, PhD.
Aktinomycéty ako producenti nových antibiotík
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Ivana Charousová, PhD.
Izolácia a charakteristika biologicky aktívnych kmeňov aktinomycét a myxobaktérií využiteľných v biotechnológiách.
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Charousová, PhD.
Vplyv herbicídov na aktinomycéty.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Michaela Kardošová
Aktinomycéty a ich bioaktívne metabolity využiteľné v poľnohospodárstve
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Silvia Kovácsová, PhD.
Enzymatická aktivita pôdnych mikroorganizmov
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Silvia Kovácsová, PhD.
Selekcia a charakteristika produkčných kmeňov aktinomycét využiteľných v biotechnológiách.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adriana Kubatková
Mikrobiálne hodnotenie komponentov pri výrobe vitamínov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adriana Kubatková
Výroba a hodnotenie mikrobiologickej kvality vitamínov a výživových doplnkov.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ema Kureková
Bioplasty a ich kompostovateľnosť a biodegradácia
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Kamila Majerčíková, PhD.
Biologicky aktívne látky produkované aktinomycétami (rod Streptomyces) a ich potenciálne využitie v biotechnologiách: linkomycín.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Mihaličková
Vplyv pesticídov na vybrané ukazovatele kvality a zdravia pôdy
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Prepilková
Vplyv kompostov na vybrané biologické vlastnosti pôdy
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Zdenka Sedláková
Kompostovanie rastlinného materiálu.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Mgr. Zuzana Selešiová, PhD.
Charakteristika mikrobiálnych spoločenstiev v prostredí s využitím metód molekulárnej biológie
august 2011
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Stipulová
Vplyv biohnojív na vybrané biologické vlastnosti pôdy.
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Stipulová
Vplyv hnojív na vybrané ukazovatele kvality a zdravia pôdy
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dominika Šudíková
Kompostovanie v poľnohospodárskej výrobe.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Barbora Vachulíková
Aktinomycéty a ich schopnosť podporovať rast poľnohospodársky významných rastlín
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Natália Veresová
Myxobaktérie ako producenti biologicky aktívnych látok
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná