Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
Identifikačné číslo: 1384
Univerzitný e-mail: sona.javorekova [at] uniag.sk
 
profesorka CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)
Vedúca pracoviska - Katedra mikrobiológie (FBP)

     Výučba
     
Projekty     
     
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
S. JavorekováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201731.12.2019
2
 Biodiverzita pôdnych mikroorganizmov v agroekosystémoch.
S. JavorekováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2006
31.12.2008
3 Biológia pôdy v agroekosystémoch.S. Javoreková
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2005
31.12.2007
4 Determinácia produkcie a účinkov bioaktívnych látok baktérií podporujúcich rast rastlín v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2020
31.12.2023
5 Diverzita mikroorganizmov a produkcia bioaktívnych metabolitov pôdnych baktérií v poľnohospodársky využívaných pôdach.S. JavorekováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2016
31.12.2018
6
 Enzymatická aktivita mikroorganizmov v pôde.
Bilaterálna spolupráca
garant
01.01.2014
31.12.2015
7
 Implementácia molekulárno-genetických metód do praktickej časti vyučovania predmetov z mikrobiológie
S. JavorekováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2015
31.12.2017
8 Implementácia nových trendov výskumu do praktickej časti vyučovacieho procesu predmetov Mikrobiológia a Ekológia mikroorganizmovS. Javoreková
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.201131.12.2013
9
 Implementácia výsledkov výskumu z environmentálnej a aplikovanej mikrobiológie do vyučovacieho procesu a tvorby nových študijných materiálov na II. a III. stupni vysokoškolského štúdia.S. Javoreková
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2020
31.12.2022
10 Inovácia učebných osnov predmetu Ekológia mikroorganizmov a jeho integrácia do študijných programov v II. a III. stupni VŠ štúdia.S. JavorekováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.200831.12.2010
11
S. JavorekováVšeobecné výzvy
garant
01.07.2015
30.06.2019
12
 Mikrobiálna charakteristika odpadov z poľnohospodárskej výroby využiteľných pri výrobe bioplynu a pri hľadaní nových mikrobiálnych metabolitov.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2009
31.12.2011
13
 Podpora získania laboratórnych zručností v oblasti mikrobiológie v novom študijnom programe Agrobiotechnológie.KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.201631.12.2018
14S. Javoreková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2013
31.12.2015
15Small Grants STOP!!!garant01.06.2014
30.11.2014
16
 Zhodnotenie kompostov z bioplastov v poľnohospodárskej produkcii.
S. JavorekováVšeobecné výzvy
garant
01.07.2020
30.06.2024

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý