Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identifikačné číslo: 1386
Univerzitný e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Bartalová
Biologická aktivita pôdy po aplikácii biohnojív
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erika Cingerová
Mikrobiologické metódy využívané pri analýze potravín
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Cingerová
Voda ako možný zdroj kontaminácie potravín
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renata Cinkocki
Charakteristika baktérií podporujúcich rast rastlín
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renata Cinkocki
Charakteristika baktérií podporujúcich rast rastlín z oblasti rizosféry vybraných plodín
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martina Cisiková
Mikrobiologické riziká kvality vody z pohľadu spotrebiteľa
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Dufala
Aktivita mikroorganizmov po aplikácii vyhnitého kalu po výrobe bioplynu do pôdy
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Godinová
Vplyv použitých substrátov na zloženie bioplynu a zastúpenie mikroorganizmov vo vybraných častiach bioplynovej stanice
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Marina Horvat
Charakteristika mikroorganizmov využiteľných v poľnohospodárstve vo forme biohnojív
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Nikola Hricáková
Účinok baktérií a ich metabolitov na rast rastlín
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Róberta Juhászová
Mikrobiologická kvalita vody z pohľadu bezpečnosti potravín
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Róberta Juhászová
Mikrobiologické sledovanie úrovne hygieny v mliekarskom priemysle
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Evelína Kalocsaiová
Vplyv aplikácie pesticídov na mikrobiologické parametre pôdy
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Renáta Kortýnová
Eliminácia hygienicky významných skupín mikroorganizmov pri výrobe bioplynu v demonštračnom zariadení v Kolíňanoch
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Kosnová
Metódy štúdia biomasy mikroorganizmov a diverzity pôdnych mikrobiálnych spoločenstiev
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Kosnová
Vplyv aplikácie chlórpyrifosu a bifentrínu na vybrané mikrobiologické parametre pôdy
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Kovácsová
Vplyv introdukcie drevín v Arboréte Mlyňany na biomasu pôdnych mikroorganizmov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Klaudia Krempaská
Sledovanie aktivity baktérií pri produkcií rastových látok prospešných pre rast rastlín
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klaudia Krempaská
Význam baktérií podporujúcich rast rastlín ako producentov bioaktívnych metabolitov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Maroš Lučaj
Endofytické mikroorganizmy a ich metabolity
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniela Maceášiková
Biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Monika Malíková
Aktivita enzýmov ako indikátor kvality a zdravia pôdy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Matulová
Mikrobiologická kvalita hlavných surovín používaných pri výrobe piva v minipivovare SPU
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Miklošíková
Vplyv aplikácie hnojív na biologické vlastnosti pôdy
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Miklošíková
Vplyv hnojenia vermikompostom na vybrané indikátory kvality a zdravia pôdy
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radka Nyitraiová
Mikrobiologická charakteristika dnových sedimentov a vody Veľkého a Malého Kolpašského tajchu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Rovný
Izolácia a charakteristika mikroorganizmov schopných rozpúšťať fosfáty v pôde
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Peter Rovný
Rozpúšťanie anorganických fosfátov baktériami izolovanými z rizosféry vybraných plodín
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Tomášiková
Enzymatická aktivita ako ukazovateľ kvality pôdy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Tomášiková
Vplyv introdukcie drevín v Arboréte Mlyňany na dehydrogenázovú aktivitu mikroorganizmov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alica Uharčeková
Mikrobiologická charakteristika degradovanej kambizeme v národnom parku Veľká Fatra
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Vidová
Mikrobiologická analýza vybraných druhov koreninových rastlín podľa QMS výrobného potravinárskeho podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná