Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Effect of pesticide application on microbiological parameters of soil
Written by (author): Ing. Evelína Kalocsaiová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv aplikácie pesticídov na mikrobiologické parametre pôdy
Summary:Mikroorganizmy sa nachádzajú v každom prostredí. Tie, ktoré sa vyskytujú v pôde strávia časť alebo celý svoj život v pôdnom prostredí. Z hľadiska úrodnosti pôdy plnia mikroorganizmy dôležité úlohy. Podieľajú sa na procese fixácie dusíka, sprístupňujú rastlinám živiny, majú význam pri syntéze humusu a detoxikácii xenobiotík. Pesticídy sú chemické látky, ktoré sa využívajú v poľnohospodárstve. Vplyvom aplikácie pesticídov môžu nastať zmeny v mikrobiálnych spoločenstvách. Práca sa bude zaoberať charakteristikou týchto zmien. Niektoré skupiny mikroorganizmov môžu využívať pesticídy ako zdroj energie alebo zdroj živín. Táto skupina mikroorganizmov reaguje pozitívne na aplikáciu pesticídov. Iné mikrobiálne spoločenstvá reagujú citlivejšie na pesticídy a ich počet sa môže znížiť alebo môžu byť nahradené inou mikrobiálnou populáciou, čo znamená negatívny vplyv pesticídov. Práca poskytuje informácie o pôdnych spoločenstvách, pesticídoch a ich vplyve aplikácie na mikrobiálne parametre pôdy.
Key words:pesticídy, pôda, mikroorganizmy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited