Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Characteristics of plant growth promoting bacteria
Written by (author): Ing. Renata Cinkocki
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakteristika baktérií podporujúcich rast rastlín
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo charakterizovať baktérie podporujúce rast rastlín (PGPR- Plant Growth Promoting Rhizobacteria), ktoré definujeme ako baktérie kolonizujúce oblasť koreňového systému rastlín vyznačujúce sa špecifickou schopnosťou pozitívneho pôsobenia na rast a vývoj rastlín. V prvej časti práce sme charakterizovali pôdu ako prostredie pre mikroorganizmy s podrobnejším zameraním na oblasť rizosféry. Ďalej sme popísali priame a nepriame mechanizmy účinku baktérií na rast rastlín a ich potenciálne úlohy v poľnohospodárstve medzi ktoré patria biologická fixácia dusíka, rozpúšťanie fosfátov a produkcia fytohormónov (auxíny, giberelíny, cytokiníny, etylén a kyselina abscisová). V poslednej časti práce sme sa venovali formám PGPR využívaným v poľnohospodárstve vo forme biohnojív a biokontrolných agensov, ktorými by sa malo obmedziť používanie priemyselných hnojív a pesticídov. Na záver sme uviedli preparáty mikrobiálneho pôvodu najčastejšie využívané na Slovensku a v Srbsku a popísali sme ich účinok na rastliny.
Key words:rizosféra, baktérie podporujúce rast rastlín, PGPR, fytohormóny, biohnojivá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited