Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Isolation and Characterization of Phosphate Solubilizing Microorganisms from Soil
Written by (author): Bc. Peter Rovný
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Izolácia a charakteristika mikroorganizmov schopných rozpúšťať fosfáty v pôde
Summary:V záverečnej práci sme sa zaoberali charakteristikou mikroorganizmov schopných rozpúšťať fosfáty v pôde. Fosfor ako prvok zohráva dôležitú úlohu vo výžive rastlín. V pôde sa nachádza viazaný v organických ako aj anorganických zlúčeninách. Rastliny nie sú schopné fosfor v takýchto formách prijať, mikroorganizmy schopné rozpúšťať fosfáty však dokážu prostredníctvom špecifických mechanizmov uvoľniť tento fosfor a sprostredkovať ho v dostupnej forme pre rastliny. Medzi potenciálne mechanizmy rozpúšťania anorganicky viazaného fosforu patria: produkcia organických kyselín, produkcia H2S, uvoľňovanie H+ ako sprievodný jav asimilácie NH4+. Mechanizmus mobilizácie organicky viazaného fosforu spočíva najmä v produkcií enzýmov, ako sú: kyslé a alkalické fosfatázy, fytázy, fosfonatázy a C-P lyázy. Medzi mikroorganizmy, ktoré disponujú schopnosťou rozpúšťať fosfáty v pôde, patria: baktérie, aktinomycéty, vláknité mikroskopické huby ako aj kvasinky. Schopnosť mikroorganizmov rozpúšťať fosfáty sa vyhodnocuje na základe indexu rozpustnosti a efektívnosti rozpúšťania, ktoré sú súčasťou kvalitatívnej formy stanovenia. Na základe protokolov, ktoré vedci používali v rámci svojich výskumov sme zosumarizovali a vytvorili jeden všeobecný protokol izolácie mikroorganizmov schopných rozpúšťať fosfáty v pôde. Izolované mikroorganizmy a následné výsledky analýz vedú k vývoju biohnojív. Tieto biohnojívá sú ekologickou alternatívou priemyselných hnojív.
Key words:mikroorganizmy schopné rozpúšťať fosfáty, fosfor, mechanizmus rozpúšťania fosfátov, protokol izolácie PSM, biohnojivá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited