Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identifikačné číslo: 1386
Univerzitný e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Význam baktérií podporujúcich rast rastlín ako producentov bioaktívnych metabolitov
Autor: Bc. Klaudia Krempaská
Pracovisko: Katedra mikrobiológie (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Oponent:Ing. Eva Szabová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Význam baktérií podporujúcich rast rastlín ako producentov bioaktívnych metabolitov
Abstrakt:Cieľom predloženej práce bolo popísať význam baktérií podporujúcich rast rastlín ako producentov bioaktívnych metabolitov. V bakalárskej práci sme charakterizovali pôdu, konkrétne rizosféru, ktorú kolonizujú baktérie osídľujúce korene rastlín. Rizobaktérie môžu ovplyvňovať rast rastlín svojimi priamymi a nepriamymi mechanizmami. Hlavnú pozornosť sme venovali priamym mechanizmom. V tejto kapitole sme opísali fixáciu dusíka, solubilizáciu fosfátov, draslíka a produkciu fytohormónov a ich pôsobenie na rastliny. Medzi fytohormóny radíme cytokiníny, giberelíny a auxíny. Ďalej sme popísali nepriame mechanizmy pôsobenia na rast rastlín ako produkciu siderofórov, antibiotík a hydrolytických enzýmov. V záverečnej časti práce sme uviedli rizobaktérie podporujúce rast rastlín významné v poľnohospodárstve z hľadiska výroby biohnojív a biopesticídov.
Kľúčové slová:rizosféra, baktérie, fytohormóny, priame a nepriame mechanizmy, bioaktívne metabolity

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene