Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identifikační číslo: 1386
Univerzitní e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv hnojenia vermikompostom na vybrané indikátory kvality a zdravia pôdy
Autor: Ing. Lenka Miklošíková
Pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Oponent:doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv hnojenia vermikompostom na vybrané indikátory kvality a zdravia pôdy
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť vplyv hnojenia vermikompostom na vybrané biologické a chemické indikátory kvality a zdravia pôdy. Za týmto účelom sme založili skleníkový nádobový pokus s riadenými hodnotami svetla, teploty a vlhkosti. Každá nádoba obsahovala 14,6 kg zhomogenizovanej, piesočnato-hlinitej pôdy, pôdneho typu fluvizem. Pripravili sme 5 variantov hnojenia s tromi opakovaniami: V1. Kontrolná vzorka bez prídavku hnojív, V2. Liadok amónny s dolomitom (LAD 27) v dávke 60 kg/ha, V3. Liadok amónny s dolomitom (LAD 27) v dávke 30 kg/ha + vermikompost v dávke 20 t/ha, V4. Vermikompost v dávke 40 t/ha a V5. Vermikompost v dávke 80 t/ha. Do nádob bola zasiata plodina kukurica siata (Zea mays L.). Pokus bol ukončený po 74 dňoch rastu kukurice. Na začiatku (ihneď po aplikácii hnojív), a rovnako aj na konci pokusu boli odobraté pôdne vzorky a sledované biologické indikátory: množstvo uhlíka mikrobiálnej biomasy (Cmic), dehydrogenázová aktivita (DHA), hydrolázová aktivita (FDA) a chemické indikátory: aktívna pôdna reakcia (pH/H2O), výmenná pôdna reakcia (pH/KCl) a obsah celkového oxidovateľného organického uhlíka (Cox). Zistili sme, že vermikompost mal výrazný vplyv na Cmic. Pri variante V4 bola jeho hodnota (na konci pokusu) o 14,89 % a pri variante V5 o 32,45 % vyššia ako v kontrole. Priaznivý vplyv vermikompostu sme zistili aj na hydrolázovú aktivitu. Na začiatku pokusu vo variante V5 stúpla hodnota FDA v porovnaní s kontrolným variantom o 60,87 % a na konci pokusu sme najvyššie hodnoty zistili vo variante V4 (0,33 mg FDA.g-1.3 hod-1). Potvrdili sme však negatívny vplyv minerálneho hnojenia na dehydrogenázovú aktivitu. Hodnoty DHA boli vo variante V2 o 25,41 % nižšie ako v kontrolnom variante. Z chemických indikátorov mal vermikompost vplyv na pH/H2O. V porovnaní s V1 (6,73) nastalo zvýšenie hodnôt vo variantoch V3 (6,95), V4 (6,97) a V5 (7,14). Hodnoty pH/KCl sa zvýšili o 0,10 (V3) a o 0,35 (V5) oproti kontrole. Najvyšší obsah Cox (1,45 %) bol pri variante s najvyššou dávkou vermikompostu (80 t/ha). Pomocou lineárnej regresie sme zistili stredne silný vzťah medzi Cmic a aktívnou (r = 0,58) resp. výmennou pôdnou reakciou (r = 0,48), medzi DHA a aktívnou (r = 0,52) resp. výmennou pôdnou reakciou (r = 0,57) a rovnako medzi FDA a aktívnou pôdnou reakciou (r = 0,44).
Klíčová slova:Vermikompost, mikrobiálna biomasa, dehydrogenázová aktivita, hydrolázová aktivita, pôdna reakcia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně