Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identifikačné číslo: 1386
Univerzitný e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv hnojenia vermikompostom na vybrané indikátory kvality a zdravia pôdy
Autor: Ing. Lenka Miklošíková
Pracovisko: Katedra mikrobiológie (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Oponent:doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv hnojenia vermikompostom na vybrané indikátory kvality a zdravia pôdy
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť vplyv hnojenia vermikompostom na vybrané biologické a chemické indikátory kvality a zdravia pôdy. Za týmto účelom sme založili skleníkový nádobový pokus s riadenými hodnotami svetla, teploty a vlhkosti. Každá nádoba obsahovala 14,6 kg zhomogenizovanej, piesočnato-hlinitej pôdy, pôdneho typu fluvizem. Pripravili sme 5 variantov hnojenia s tromi opakovaniami: V1. Kontrolná vzorka bez prídavku hnojív, V2. Liadok amónny s dolomitom (LAD 27) v dávke 60 kg/ha, V3. Liadok amónny s dolomitom (LAD 27) v dávke 30 kg/ha + vermikompost v dávke 20 t/ha, V4. Vermikompost v dávke 40 t/ha a V5. Vermikompost v dávke 80 t/ha. Do nádob bola zasiata plodina kukurica siata (Zea mays L.). Pokus bol ukončený po 74 dňoch rastu kukurice. Na začiatku (ihneď po aplikácii hnojív), a rovnako aj na konci pokusu boli odobraté pôdne vzorky a sledované biologické indikátory: množstvo uhlíka mikrobiálnej biomasy (Cmic), dehydrogenázová aktivita (DHA), hydrolázová aktivita (FDA) a chemické indikátory: aktívna pôdna reakcia (pH/H2O), výmenná pôdna reakcia (pH/KCl) a obsah celkového oxidovateľného organického uhlíka (Cox). Zistili sme, že vermikompost mal výrazný vplyv na Cmic. Pri variante V4 bola jeho hodnota (na konci pokusu) o 14,89 % a pri variante V5 o 32,45 % vyššia ako v kontrole. Priaznivý vplyv vermikompostu sme zistili aj na hydrolázovú aktivitu. Na začiatku pokusu vo variante V5 stúpla hodnota FDA v porovnaní s kontrolným variantom o 60,87 % a na konci pokusu sme najvyššie hodnoty zistili vo variante V4 (0,33 mg FDA.g-1.3 hod-1). Potvrdili sme však negatívny vplyv minerálneho hnojenia na dehydrogenázovú aktivitu. Hodnoty DHA boli vo variante V2 o 25,41 % nižšie ako v kontrolnom variante. Z chemických indikátorov mal vermikompost vplyv na pH/H2O. V porovnaní s V1 (6,73) nastalo zvýšenie hodnôt vo variantoch V3 (6,95), V4 (6,97) a V5 (7,14). Hodnoty pH/KCl sa zvýšili o 0,10 (V3) a o 0,35 (V5) oproti kontrole. Najvyšší obsah Cox (1,45 %) bol pri variante s najvyššou dávkou vermikompostu (80 t/ha). Pomocou lineárnej regresie sme zistili stredne silný vzťah medzi Cmic a aktívnou (r = 0,58) resp. výmennou pôdnou reakciou (r = 0,48), medzi DHA a aktívnou (r = 0,52) resp. výmennou pôdnou reakciou (r = 0,57) a rovnako medzi FDA a aktívnou pôdnou reakciou (r = 0,44).
Kľúčové slová:Vermikompost, mikrobiálna biomasa, dehydrogenázová aktivita, hydrolázová aktivita, pôdna reakcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene