Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Identification number: 1386
University e-mail: jana.makova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Characteristics of microorganisms usable in agriculture in the form of biofertilizers
Written by (author): Marina Horvat
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Opponent:Ing. Eva Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakteristika mikroorganizmov využiteľných v poľnohospodárstve vo forme biohnojív
Summary:V bakalárskej práci sme sa zaoberali charakteristikou vybraných mikroorganizmov, ktoré sa v poľnohospodárstve používajú vo forme biohnojív. Biohnojivá definujeme ako prípravky, ktoré sa aplikujú na semená, povrch rastlín alebo priamo do pôdy s cieľom podporiť rast a zdravie rastlín zvýšením dostupnosti základných živín. V prvej časti sme sa zamerali na všeobecnú charakteristiku a históriu používania biohnojív. Ďalej sme popísali výrobu biohnojív a nosné substráty, ktoré sa pri nich používajú. Na základe mechanizmov účinku sme biohnojivá rozdelili na biohnojivá podporujúce fixáciu dusíka, rozpúšťajúce a mobilizujúce fosfáty, podporujúce rast rastlín prostredníctvom priamych a nepriamych mechanizmov, oxidujúce síru a rozpúšťajúce draslík. Následne sme charakterizovali vybrané mikroorganizmy, ktoré sa pri ich výrobe používajú a poukázali na výhody ich použitia oproti chemickým hnojivám. V súčasnej dobe je na trhu, či už v Srbsku alebo na Slovensku dostupných mnoho typov biohnojív, ktoré sme popísali. V poslednej časti sme poukázali na limitácie používania biohnojív spojených s kontamináciou, skladovateľnosťou, účinnosťou alebo nevyškoleným personálom, ktorý s nimi manipuluje.
Key words:biohnojivá, chemické hnojivá, PGPR, baktérie fixujúce dusík, baktérie rozpúšťajúce fosfáty, mykoríza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited