Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Identifikačné číslo: 1390
Univerzitný e-mail: tatiana.bojnanska [at] uniag.sk
 

     Výučba
     
Projekty
     
Publikácie          Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Hana Balková, PhD.
Verifikácia marginálnych postupov hodnotenia v senzorickej analýze na vybraných rastlinných produktoch
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Simona Bobulová
Hodnotenie kvality surovín používaných v pekárskych technológiách
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Božik
Optimalizácia výroby chleba s prídavkom alternatívnych surovín
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jarmila Bukajová
Vplyv prídavku jačmeňa na pekárske charakteristiky chleba
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Mária Ďurošková
Kvalitatívne hodnotenie surovín pre pekárske výrobky
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mária Ďurošková
Vplyv priameho a nepriameho vedenia cesta na kvalitu chleba
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Helena Folajtárová
Chlebopekárske suroviny z nutričného a technologického hľadiska
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Gosiorovská
Vplyv vybraných zdrojov na zlepšenie technologickej a nutričnej kvality pekárskych výrobkov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marianna Hajníková
Aplikácia aditívnych látok v pekárskych výrobkoch
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Simona Hrebíková
Aplikácia aditívnych látok v pekárskych výrobkoch
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Libuša Hudečeková
Riziko výskytu akrylamidu v pekárskych výrobkoch
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ondrej Chalčák
Vplyv prídavku orecha vlašského na pekárske vlastnosti chleba
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Lucia Ivančíková
Kvalitatívne hodnotenie surovín pre pekárske výrobky
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Obilniny ako významný zdroj antioxidačných a biologicky cenných látok
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Jakubcová
Vplyv vybraných surovín na kvalitu trvanlivého pečiva vhodného pre bezlepkovú diétu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Alexandra Kašná
Možnosti využitia ovsa na potravinárske účely
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Umida Khodjaeva, MSc
Vplyv elektrických pulzov na štruktúru a vlastnosti ovocia a zeleniny
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Lahová
Technologická charakteristika priemyselných typov pšeničných pekárskych múk
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Ing. Katarína Lahová
Technologická charakteristika priemyselných typov pšeničných pekárskych múk
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Karolina Mocko, PhD.
Identifikácia technologicky významných súvislostí reologických a procesných parametrov obilných múk
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Mozoláková
Možnosti využitia pšeničných klíčkov v pekárskej technológii
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Eva Nagyová
Hodnotenie kvality surovín používaných pri výrobe chleba a pečiva
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ivana Plešková
Možnosti zlepšovania nutričnej kvality cereálnych výrobkov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Bc. Peter Pomothy
Hodnotenie rastlinných surovín v hľadiska ich vhodnoti na osobitné vyživové účely
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Peter Pomothy
Hodnotenie rastlinných surovín z hľadiska ich vhodnosti na osobitné výživové účely
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Igor Regász
Kvalita modelových pekárskych produktov vhodných pre bezlepkovú diétu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Igor Regász
Využitie extrúznych technológií pri výrobe potravín s pridanou hodnotou
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Igor Regász
Zdravotné aspekty konzumácie cereálnych potravín
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Roháľová
Aditívne látky používané pri výrobe chleba a pečiva
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Monika Sárkány
Pekárska charakteristika novošľachtenov Triticum aestivum L.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jana Šmitalová, PhD.
Vplyv mrazenia na technologickú kvalitu pekárskych výrobkov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Štefáková
Aplikácia drobnosemenných pseodoobilnín pri výrobe chleba
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Štefáková
Využitie alternatívnych surovín pri výrobe chleba a pečiva
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Marián Tokár, PhD.
Využitie polysacharidov pri výrobe potravín s definovanými vlastnosťami
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná