Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Identifikačné číslo: 1390
Univerzitný e-mail: tatiana.bojnanska [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba
     
Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Identifikácia technologicky významných súvislostí reologických a procesných parametrov obilných múk
Autor: Ing. Karolina Mocko, PhD.
Pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Oponent 1:
prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
Oponent 2:
prof. Dr. Ing. Ludek Hřivna
Oponent 3:
doc. Dr. Jasna Mastilovič
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Identifikácia technologicky významných súvislostí reologických a procesných parametrov obilných múk
Abstrakt:
V práci bola charakterizovaná problematika technologickej kvality genetických materiálov obilnín v súvislosti s identifikáciou reologických vlastností múk a ich vplyvu na kvalitu finálnych výrobkov. Na analýzy bol použitý sortiment geneticky rôznorodých zdrojov pôvodom zo Slovenska a zo Srbska (Triticum aestivum, L.; Triticum durum, Desf.; Triticum spelta, L.; Triticum aestivim, L. ssp. compactum Host; X Triticcosecal Wittmack) z troch pestovateľských ročníkov (2011 - 2013). Práca zahŕňa technologické rozbory obilnín a analýzy zmien fyzikálnych vlastností cesta pomocou farinografických, extenzografických a amylografických charakteristík a série pokusnej výroby bochníkov, cestovín a sušienok. Všetky hodnotené vzorky Triticum aestivim, L. a Triticum durum, Desf. spĺňali kvalitatívne požiadavky mlynárskej kvality v súlade so štandardom kvality STN 46 1100 -- 2 a 3. Dobré výsledky boli zistené pri odrodách X Triticsecale Wittmack, na rozdiel od toho bola mlynárska hodnota Triticum spelta, L. a Triticum aestivim, L. ssp. compactum Host na nižšej úrovni. Pri hodnotení základných nepriamych ukazovateľov pekárskej kvality všetky hodnotené vzorky Triticum aestivim, L. a Triticum durum, Desf. spĺňali požiadavky kvality v súlade so štandardom kvality STN 46 1100 -- 2 a 3 a na ich variabilite sa podieľali odroda aj ročník pestovania. Pekárska kvalita základných nepriamych ukazovateľov pri vzorkách X Triticsecale Wittmack poukazuje na vysokú enzymatickú aktivitu a nízky obsah nekvalitného lepku. Ročník pestovania ovplyvňoval väčšinu znakov pekárskej kvality. Odrody Triticum spelta, L. a Triticum aestivim, L. ssp. compactum, Host sa vyznačovali menej kvalitným lepkom. Hodnotené vzorky rôznych druhov obilnín (pšeníc a tritikale) sa z pekárskeho hľadiska svojími reologickými vlastnosťami odlišovali, a tieto charakteristiky boli v menšej miere ovplyvňované genotypom a ročníkom. Výsledky reologického hodnotenia múkTriticum aestivim, L. poukazujú na to, že všetky vzorky predstavujú vhodný materiál pre výrobu štandardných pekárskych výrobkov, s výnimkou srbskej odrody NS 40S a slovenskej odrody IS Conditor. Reologické analýzy hodnotených vzoriekTriticum durum, Desf. predikujú priaznivé vlastnosti ciest vhodné na výrobu cestovín. Nepriaznivé reologické vlastnosti odrôd X Triticsecale Wittmack, Triticum spelta, L. a Triticum aestivim, L. ssp. compactum, Host poukazujú na to, že sú vhodnejšie na spracovanie v pečivárenskom priemysle, prípadne v zmesi s pekársky silnými múkami na výrobu štandardných pekárskych výrobkov. Kvalita hodnotených vzoriek bola overená v pokusnej výrobe bochníkov, cestovín a sušienok. V rámci štatistického hodnotenia boli analyzované vzájomné závislosti medzi sledovanými parametrami. V testovanom súbore odrôd Triticum aestivum, L. bolo zistených 92 korelácií, pričom najväčšia miera závislosti bola determinovaná medzi reologickými ukazovateľmi.
Kľúčové slová:
pšenica, tritikale, obilné múky, technologická kvalita, reológia cesta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene