Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Identifikačné číslo: 1390
Univerzitný e-mail: tatiana.bojnanska [at] uniag.sk
 

     
Výučba     Projekty
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv priameho a nepriameho vedenia cesta na kvalitu chleba
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv priameho a nepriameho vedenia cesta na kvalitu chleba
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vplyv priameho a nepriameho vedenia cesta na výslednú kvalitu chleba. Na základe dosiahnutých výsledkov porovnať a posúdiť, aký vplyv má vedenie cesta na kvalitu finálneho produktu, a to analýzou pokusne upečených chlebov na záraz a na kvas. Pokusné pečenia boli uskutočnené v laboratórnych podmienkach a v pekárni pracujúcej v reálnych podmienkach (remeselná pekáreň). Na základe dosiahnutých výsledkov pekárskeho pokusu môžeme konštatovať, že chlieb vyrobený priamym vedením mal vyšší objem, vyššiu kyslosť, vyšší obsah popolovín a hrubého proteínu. Hodnotený bol aj obsah vlhkosti v pokusných bochníkoch v deň pečenia a po 24 hodinách. V tomto prípade bol zaznamenaný vyšší pokles v prípade zárazového chleba. Z hľadiska porovnania výsledkov v laboratóriu a v remeselnej pekárni môžeme komplexne zhodnotiť výrazné zvýšenie objemu a objemovej výdatnosti vo vzorkách z pekárne, napriek nižšej hmotnosti cesta a hotového výrobku v porovnaní s laboratórnymi podmienkami. Preukázateľne vyššie straty pečením vo vzorkách chleba boli v prípade pečenia uskutočneného v pekárni.
Kľúčové slová:
chlieb, kvas, vedenie cesta, hygiena výroby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene