Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Identifikačné číslo: 1390
Univerzitný e-mail: tatiana.bojnanska [at] uniag.sk
 

Kontakty          Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Hodnotenie kvality surovín používaných v pekárskych technológiách
Autor:
Pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Vedúci práce:
Oponent:
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hodnotenie kvality surovín používaných v pekárskych technológiách
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bolo popísať a oboznámiť sa s problematikou hlavných surovín používaných v pekárskych technológiách, charakterizovať základné zložky hlavných surovín, definovať ich pozitívne a negatívne účinky pre samotnú technológiu ako aj ľudský organizmus, následne vysvetliť a popísať rôzne metódy hodnotenia kvality v pekárskych technológiách. Práca je rozdelená na tri hlavné časti, pričom v prvej časti sú popísané a definované ciele bakalárskej práce. Druhá časť je venovaná metodike práce. V tretej časti je opísaný súčasný stav riešenej problematiky, história pekárskeho remesla, charakteristika hlavných surovín využívaných v pekárskych technológiách, ich chemické zloženie, využitie zlepšujúcich prípravkov v pekárstve a poslednú časť tvorí popis a charakteristika vybraných metód hodnotenia kvality v pekárskych technológiách. Hodnotenie kvality vstupných surovín je veľmi dôležité, pretože ak nemáme kvalitné suroviny, nie je možné vyrobiť kvalitné výrobky.
Kľúčové slová:
pekárstvo, suroviny, kvalita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene