Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Identifikačné číslo: 1390
Univerzitný e-mail: tatiana.bojnanska [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)

     
     
Projekty
     
     
          

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedy
Dokedy
1
 Cezhraničná spolupráca prepojených laboratórií pre zlepšenie konkurenceschopnosti českých a slovenských producentov zeleninyT. BojňanskáInterreg
garant
01.01.201912.12.2020
2
 Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia
M. Habánová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ01.01.201031.12.2011
3
D. Moravčíková
Interreg Danube Transnational Programme
riešiteľ01.01.201730.06.2019
4
D. Moravčíková
Horizont 2020
metodický riešiteľ
01.10.2018
31.03.2021
5
 Tvorba multimediálnej učebnice štátnicového predmetu Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu
T. Bojňanská
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2011
31.12.2013
6
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2015
30.06.2019
7
 Výskum a vývoj potravín so synergickým dieteticko-protektívnym účinkom
T. Bojňanská
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2016
30.06.2020
8
 Využitie biologicky aktívnych zložiek alternatívnych poľnohospodárskych plodín na zvýšenie kvality potravín.VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2007
31.12.2009
9
 Využitie polysacharidov pri výrobe potravín s definovanými vlastnosťami
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2010
31.12.2011
10 Výživové aspekty potravín s pridanou hodnotou ako perspektíva do budúcnostiT. Bojňanská
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2017
30.06.2021
11
 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
M. ŠimkoProgram rozvoja vidieka SR 2014-2020
odborný riešiteľ
01.02.2019

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý