Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.
Identification number: 1392
 
Lecturer - Department of Languages (FEM)

     
Lesson
     
Projects
     
Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk
Felixová, Irena -- Holúbeková, Andrea -- Horváthová, Jarmila -- Jakabovičová, Johana -- Klimentová, Katarína -- Kováčiková, Elena -- Maďarová, Ľudmila -- Matušeková, Eva -- Rebičová, Zuzana -- Užáková, Mária -- Veselá, Katerina
Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk. 12th ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 122 p. ISBN 978-80-552-1961-5.
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.