Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Identification number: 1394
 
Lecturer - Department of Languages (FEM)

Contacts     Lesson
     
          Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Gabriela Balková
Vnímanie reklamy spotrebiteľom na trhu potravín
May 2014Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Veronika Bennárová
Marketingový mix vybranej spoločnosti
May 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrícia Čapkovičová
Komunikácia so zákazníkmi vybraného obchodného reťazca.
May 2015
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dominik Drug
Dôležitosť ovládania zásadných noriem business etikety pri obchodných rokovaniach
May 2016
Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Lucia Galbavá
Reklama na sociálnych sieťach a jej vplyv na spotrebiteľov
April 2021Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Ivánek
Budovanie imidžu a firemnej identity medzinárodnej spoločnosti Coca-Cola
April 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Denisa Kotlárová
Merchandising ako efektívna komunikácia v maloobchode
May 2019
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Kornélia Kováčová
Spotrebiteľské správanie na trhu ručne vyrábanej čokolády
May 2019
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Krištofíková
Spotrebiteľské správanie sa na trhu alkoholických nápojov
April 2020Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Nikola Miškolciová
Imidž a firemná identita vybranej spoločnosti na domácom trhu
May 2019Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kitty Nemesová
Vplyv merchandisingu maloobchodnej prevádzky na spotrebiteľské správanie
May 2019
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ján Oswald
Význam značky pri budovaní imidžu firmy
May 2015
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Roman Pavlovič
Dôležitosť ovládania zásadných noriem business etikety pri obchodných rokovaniach
April 2019
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Škvarková
Stratégia definovania značky ako identifikačného prvku pre úspešný predaj výrobku
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Štrbová
Úspešnosť komunikácie so spotrebiteľmi vybraného obchodného reťazca
April 2017Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Juraj Vávrik
The Importance of Advertising for Development of the Selected Company
May 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress