Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Identification number: 1394
University e-mail: ludmila.madarova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Languages (FEM)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Balková
Vnímanie reklamy spotrebiteľom na trhu potravín
May 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Bennárová
Marketingový mix vybranej spoločnosti
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrícia Čapkovičová
Komunikácia so zákazníkmi vybraného obchodného reťazca.
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominik Drug
Dôležitosť ovládania zásadných noriem business etikety pri obchodných rokovaniach
May 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Ivánek
Budovanie imidžu a firemnej identity medzinárodnej spoločnosti Coca-Cola
April 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Kotlárová
Merchandising ako efektívna komunikácia v maloobchode
May 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kornélia Kováčová
Spotrebiteľské správanie na trhu ručne vyrábanej čokolády
May 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Simona Krištofíková
Spotrebiteľské správanie sa na trhu alkoholických nápojov
April 2020Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Miškolciová
Imidž a firemná identita vybranej spoločnosti na domácom trhu
May 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kitty Nemesová
Vplyv merchandisingu maloobchodnej prevádzky na spotrebiteľské správanie
May 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Oswald
Význam značky pri budovaní imidžu firmy
May 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Pavlovič
Dôležitosť ovládania zásadných noriem business etikety pri obchodných rokovaniach
April 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Škvarková
Stratégia definovania značky ako identifikačného prvku pre úspešný predaj výrobku
May 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Štrbová
Úspešnosť komunikácie so spotrebiteľmi vybraného obchodného reťazca
April 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Vávrik
The Importance of Advertising for Development of the Selected Company
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress