Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Identifikačné číslo: 1394
Univerzitný e-mail: ludmila.madarova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Gabriela Balková
Vnímanie reklamy spotrebiteľom na trhu potravín
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Bennárová
Marketingový mix vybranej spoločnosti
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrícia Čapkovičová
Komunikácia so zákazníkmi vybraného obchodného reťazca.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dominik Drug
Dôležitosť ovládania zásadných noriem business etikety pri obchodných rokovaniach
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Lucia Galbavá
Reklama na sociálnych sieťach a jej vplyv na spotrebiteľov
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Adam Ivánek
Budovanie imidžu a firemnej identity medzinárodnej spoločnosti Coca-Cola
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Denisa Kotlárová
Merchandising ako efektívna komunikácia v maloobchode
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Kornélia Kováčová
Spotrebiteľské správanie na trhu ručne vyrábanej čokolády
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Krištofíková
Spotrebiteľské správanie sa na trhu alkoholických nápojov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nikola Miškolciová
Imidž a firemná identita vybranej spoločnosti na domácom trhu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Kitty Nemesová
Vplyv merchandisingu maloobchodnej prevádzky na spotrebiteľské správanie
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Oswald
Význam značky pri budovaní imidžu firmy
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Roman Pavlovič
Dôležitosť ovládania zásadných noriem business etikety pri obchodných rokovaniach
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Škvarková
Stratégia definovania značky ako identifikačného prvku pre úspešný predaj výrobku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Štrbová
Úspešnosť komunikácie so spotrebiteľmi vybraného obchodného reťazca
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Juraj Vávrik
The Importance of Advertising for Development of the Selected Company
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná