Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Identifikační číslo: 1394
Univerzitní e-mail: ludmila.madarova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty
     
Výuka
     
     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Dôležitosť ovládania zásadných noriem business etikety pri obchodných rokovaniach
Autor: Bc. Dominik Drug
Pracoviště: Katedra jazykov (FEM)
Vedoucí práce:
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Dôležitosť ovládania zásadných noriem business etikety pri obchodných rokovaniach
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je spracovanie významu a dôležitosti dodržiavania zásad biznis etikety pri obchodných rokovaniach, oboznámiť čitateľa s pojmom biznis etiketa, s jej zásadami a princípmi, ďalej vysvetliť dôležitosť znalosti základných odlišností biznis etikety pri obchodných rokovaniach v zahraničí a bližšie špecifikovanie týchto odlišností vo vybraných zahraničných krajinách. Tento cieľ sa usilujeme dosiahnuť v teoretickej časti práce, ktorá postupne objasňuje uvedené problémy. Druhá, praktická, časť práce je venovaná dotazníkovému prieskumu medzi podnikateľmi, obchodnými manažérmi, obchodnými reprezentantmi a inými obchodnými profesionálmi. Tento prieskum je zameraný na získanie informácii ohľadom spôsobu, akým slovenské organizácie a podniky vnímajú pojem biznis etiketa, ktoré z jej aspektov sú pre nich najdôležitejšie a prípadne zistiť nedostatky v ovládaní zásadných noriem biznis etikety.
Klíčová slova:protokol, etiketa, etika, biznis etiketa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně