Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Identifikační číslo: 1394
Univerzitní e-mail: ludmila.madarova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra jazykov (FEM)

     
Výuka
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Stratégia definovania značky ako identifikačného prvku pre úspešný predaj výrobku
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Stratégia definovania značky ako identifikačného prvku pre úspešný predaj výrobku
Abstrakt:
Značka ako identifikačný prvok predstavuje jeden z najdôležitejších nástrojov úspešného predaja výrobkov. Cieľom bakalárskej práce bolo vyzdvihnúť význam a potrebu odlíšenia výrobkov na základe značky a analyzovať prístupy v procese jej strategického budovania a rozvoja. V prvej časti sa práca zameriava na teoretické poznatky spojené s uvedenou témou, v praktickej časti dochádza k aplikovaniu poznatkov na jednu z najznámejších značiek kozmetického priemyslu v súčasnosti, ktorou je značka Nivea. V práci sa zaoberáme výberom jednotlivých identifikačných prvkov, ktoré značku pretvárajú do podoby, akú poznajú súčasní spotrebitelia na trhu. Na základe získaných poznatkov analyzujeme strategický prístup v procese budovania a riadenia značky, ktorý je základom pre úspešný predaj jej výrobkov. Súčasťou práce je aj zhodnotenie pôsobnosti značky na svetovom trhu a jej hodnotenie na základe odpovedí respondentov zúčastnených v dotazníkovom prieskume. Úlohou dotazníka bolo špecifikovať vzťah respondentov ku značkovým výrobkom a objasniť proces rozhodovania v procese ich nákupu. Na základe uvedených odpovedí charakterizujeme vnímanie značky Nivea a hodnotenie jej identifikačných prístupov a zvolených stratégií, ktoré značka využíva ako prostriedok úspešného predaja svojich výrobkov.
Klíčová slova:
značka, identifikácia výrobkov, marketing, identita značky, imidž značky, hodnota značky, značková stratégia, úspešný predaj výrobkov, Nivea

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně