Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Identifikační číslo: 1394
Univerzitní e-mail: ludmila.madarova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty
     
     
Publikace     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Budovanie imidžu a firemnej identity medzinárodnej spoločnosti Coca-Cola
Autor: Ing. Adam Ivánek
Pracoviště:
Vedoucí práce: PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Oponent:
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Budovanie imidžu a firemnej identity medzinárodnej spoločnosti Coca-Cola
Abstrakt:IVÁNEK, Adam: Budovanie imidžu a firemnej identity medzinárodnej spoločnosti Coca-Cola. [Diplomová práca], Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra jazykov. Vedúci diplomovej práce: PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. Konzultant diplomovej práce: Ing. Ingrid Košičiarová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier (Ing.). Nitra: FEM, 2016, 112 s. Diplomová práca sa zaoberá priblížením firemnej identity a imidžu medzinárodnej spoločnosti Coca-Cola. V teoretickej časti diplomovej práce je charakterizovaná terminológia, ktorá sa týka problematiky firemnej identity a imidžu, ako aj samotnej značky. Zdrojom teoretických poznatkov je domáca a zahraničná odborná literatúra, ako aj marketingovo orientované periodiká. V praktickej časti diplomovej práce, v jej druhej kapitole, je rozoberaný hlavný cieľ práce. Týmto cieľom je riešenie a priblíženie problematiky firemnej identity spoločnosti Coca-Cola, ako aj zameranie sa na spôsob prezentácie spoločnosti na trhu prostredníctvom svojich ponúkaných výrobkov, personálu, ktorý sa v spoločnosti vyskytuje a komunikácie, ktorou sa na trhu realizuje. Základný opis metodiky použitej v práci a metód použitých na dosiahnutie výsledkov výskumu sú obsahom tretej kapitoly. Vo štvrtej kapitole je rozoberaná história značky a spoločnosti Coca-Cola, ako aj základné prvky tvoriace identitu a imidž tejto spoločnosti. Kapitola aj obsahuje výstupy dotazníkového prieskumu a swot analýzu.
Klíčová slova:
značka, firemná identita, Coca-Cola, firemný imidž

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně