Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Identifikační číslo: 1394
Univerzitní e-mail: ludmila.madarova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra jazykov (FEM)

     
     
Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Spotrebiteľské správanie na trhu ručne vyrábanej čokolády
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Spotrebiteľské správanie na trhu ručne vyrábanej čokolády
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá spotrebiteľským správaním na trhu ručne vyrábanej čokolády. Hlavným cieľom bakalárskej práce je zistiť, aké faktory ovplyvňujú spotrebiteľa pri konzumácií a kúpe ručne vyrábanej čokolády a charakterizovať spotrebiteľské správanie. Bakalárska práca je rozdelená na štyri časti. Prvá časť je teoretická, kde sú vysvetlené základné pojmy ako spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, faktory spotrebiteľského správania a čokoláda. V druhej časti bakalárskej práce sme vymedzili hlavné a vedľajšie ciele. Tretia časť obsahuje metodiku práce, zber údajov a predmet skúmania. Praktická časť, ktorá je posledná obsahuje všeobecné charakteristiky o čokoláde v Slovenskej republike, vyhodnotenie dotazníkového prieskumu a nakoniec hypotézy. V závere sme zhrnuli výsledky práce a odporúčania pre prax.
Klíčová slova:spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, faktory, čokoláda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně