Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Identifikační číslo: 1394
Univerzitní e-mail: ludmila.madarova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Vplyv merchandisingu maloobchodnej prevádzky na spotrebiteľské správanie
Autor:
Pracoviště: Katedra jazykov (FEM)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vplyv merchandisingu maloobchodnej prevádzky na spotrebiteľské správanie
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je analyzovať problematiku vplyvu merchandisingu na správanie spotrebiteľov v maloobchodných prevádzkach a zistiť ako ovplyvňujú ich nákupné rutiny. V prvej časti sme zhrnuli základné pojmy ako sú maloobchod, merchandising a spotrebiteľ. V nasledujúcej časti práce sme sa zaoberali stanovením si cieľov práce ohľadom správania sa spotrebiteľov. Treťou časťou práce je metodika práce a ich rozdelenia, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri konečnom vypracovaní práce. V poslednej a zároveň aj hlavnej časti práce sa budeme venovať vlastnej, respektíve praktickej časti práce. V tejto časti sa budeme koncentrovať na porovnávanie maloobchodných prevádzok COOP Jednota a Tesco v Nesvadoch. V rámci návštevy týchto dvoch prevádzok sme sa zameriavali na porovnávanie vystavovaných produktov. Ďalšou časťou poslednej časti práce je i dotazníkový prieskum, ktorého poznatky sme zhrnuli do grafov. Záver práce obsahuje základné informácie, ktoré sme počas práce získali a odporúčania pre predajne ohľadom zmien, ktoré by pre nich mohli zvýšiť predaj. Touto prácou sme sa snažili poukázať na dôležitosť merchandisingu pri vplyve na celkové správanie spotrebiteľov.
Klíčová slova:
maloobchod, merchandising, spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně