Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Identification number: 1394
 

          Projects
     
Publications
     
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk
Felixová, Irena -- Holúbeková, Andrea -- Horváthová, Jarmila -- Jakabovičová, Johana -- Klimentová, Katarína -- Kováčiková, Elena -- Maďarová, Ľudmila -- Matušeková, Eva -- Rebičová, Zuzana -- Užáková, Mária -- Veselá, Katerina
Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk. 12th ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 122 p. ISBN 978-80-552-1961-5.
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2019
Details
2.
The effect of microclimate conditions on basic physiological indicators of horses
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Moravcová, Ľubomíra -- Maďarová, Ľudmila
Vplyv mikroklimatických podmienok na hodnoty triasu koní = The effect of microclimate conditions on basic physiological indicators of horses. In HALO, M. Aktuálne smerovanie v chove koní. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 27--31. ISBN 978-80-552-2094-9 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.