Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD.
Identification number: 1394
University e-mail: ludmila.madarova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Languages (FEM)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk
Felixová, Irena -- Holúbeková, Andrea -- Horváthová, Jarmila -- Jakabovičová, Johana -- Klimentová, Katarína -- Kováčiková, Elena -- Maďarová, Ľudmila -- Matušeková, Eva -- Rebičová, Zuzana -- Užáková, Mária -- Veselá, Katerina
Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk. 12th ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 122 p. ISBN 978-80-552-1961-5.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
2.The effect of microclimate conditions on basic physiological indicators of horses
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Moravcová, Ľubomíra -- Maďarová, Ľudmila
Vplyv mikroklimatických podmienok na hodnoty triasu koní = The effect of microclimate conditions on basic physiological indicators of horses. In HALO, M. Aktuálne smerovanie v chove koní. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 27--31. ISBN 978-80-552-2094-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.