Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Jana Vrbová, PhD.
Identification number: 1399
University e-mail: jana.vrbova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Lesson
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Intercultural aspects of business meetings with the Spanish-speaking countries
Written by (author): Bc. Veronika Acevedo
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Interkultúrne aspekty obchodných rokovaní so španielsky hovoriacimi krajinami
Summary:
ACEVEDO, VERONIKA: Interkutúrne aspekty obchodných rokovaní so španielsky hovoriacimi krajinami. [Bakalárska práca] -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu; Katedra jazykov -- Vedúca: PhDr. Jana Vrbová, PhD. Nitra: SPU, 2014. 46 s. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť interkultúrne aspekty obchodných rokovaní so španielsky hovoriacimi krajinami. V práci sme porovnávali teoretické poznatky s poznatkami z praktického profesijného života. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná zhrnutiu teoretických poznatkov k danej problematike. V druhej a tretej kapitole sú opísané cieľ a metodika práce. Vo štvrtej kapitole sú popísané výsledky vlastnej práce.
Key words:
interkultúrne aspekty, obchodný partner, obchodné rokovanie, Španielsko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited