Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

PhDr. Jana Vrbová, PhD.
Identifikační číslo: 1399
Univerzitní e-mail: jana.vrbova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Interkultúrne aspekty obchodných rokovaní so španielsky hovoriacimi krajinami
Autor: Bc. Veronika Acevedo
Pracoviště: Katedra jazykov (FEM)
Vedoucí práce: PhDr. Jana Vrbová, PhD.
Oponent:PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Interkultúrne aspekty obchodných rokovaní so španielsky hovoriacimi krajinami
Abstrakt:ACEVEDO, VERONIKA: Interkutúrne aspekty obchodných rokovaní so španielsky hovoriacimi krajinami. [Bakalárska práca] -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu; Katedra jazykov -- Vedúca: PhDr. Jana Vrbová, PhD. Nitra: SPU, 2014. 46 s. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť interkultúrne aspekty obchodných rokovaní so španielsky hovoriacimi krajinami. V práci sme porovnávali teoretické poznatky s poznatkami z praktického profesijného života. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná zhrnutiu teoretických poznatkov k danej problematike. V druhej a tretej kapitole sú opísané cieľ a metodika práce. Vo štvrtej kapitole sú popísané výsledky vlastnej práce.
Klíčová slova:interkultúrne aspekty, obchodný partner, obchodné rokovanie, Španielsko

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně