Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Jana Vrbová, PhD.
Identifikačné číslo: 1399
Univerzitný e-mail: jana.vrbova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Interkultúrne aspekty obchodných rokovaní so španielsky hovoriacimi krajinami
Autor: Bc. Veronika Acevedo
Pracovisko: Katedra jazykov (FEM)
Vedúci práce: PhDr. Jana Vrbová, PhD.
Oponent:PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Interkultúrne aspekty obchodných rokovaní so španielsky hovoriacimi krajinami
Abstrakt:ACEVEDO, VERONIKA: Interkutúrne aspekty obchodných rokovaní so španielsky hovoriacimi krajinami. [Bakalárska práca] -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu; Katedra jazykov -- Vedúca: PhDr. Jana Vrbová, PhD. Nitra: SPU, 2014. 46 s. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť interkultúrne aspekty obchodných rokovaní so španielsky hovoriacimi krajinami. V práci sme porovnávali teoretické poznatky s poznatkami z praktického profesijného života. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná zhrnutiu teoretických poznatkov k danej problematike. V druhej a tretej kapitole sú opísané cieľ a metodika práce. Vo štvrtej kapitole sú popísané výsledky vlastnej práce.
Kľúčové slová:interkultúrne aspekty, obchodný partner, obchodné rokovanie, Španielsko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene