Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identifikační číslo: 1401
Univerzitní e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
profesorka CSc./PhD. - Katedra práva (FEŠRR)
Proděkanka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Vedoucí pracoviště - Katedra práva (FEŠRR)
 
Externí spolupracovnice - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Natália Antalová
Využívanie majetku obcí vo vybranom regióne
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Beták
Právne formy podnikania na pôde
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Boledovičová
Právna úprava družstiev – porovnanie SR s vybraným členským štátom EÚ
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Monika Bumbalová, PhD.
Efekty determinantov zhodnocovania majetku obcí v miestnom ekonomickom rozvoji
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marek Civáň
Majetok a jeho využívanie v obci Slovenská Ľupča
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Civáň
Využívanie majetku v mestách Martin a Banská Bystrica
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nikola Demová
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu rozvoja vidieka vo vybranom regióne
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nikola Demová
Využitie majetku obce vo vybranom regióne
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Katarína Dirgasová, PhD.
Trh s poľnohospodárskou pôdou
září 2017Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lujza Ďuricová
Politika zamestnanosti a trh práce - nástroje riešenia ohrozených skupín na trhu práce
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Kriminalita a jej vplyv na vidiecke oblasti
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Richard Frank
Pracovnoprávne vzťahy vo vybranom podniku
červenec 2011Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Richard Frank
Pracovnoprávne vzťahy vo vybranom podniku
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Hadová
Nakladanie s odpadmi vo vybranej obci
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Hasaj
Trh s poľnohospodárskou pôdou
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marija Hedi
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybranom regióne Srbska
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lívia Hrúzová
Právne formy podnikania na pôde
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mária Chabrečeková
Nezamestnanosť v okrese Nové Zámky
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Chlebecová
Trh s nájmom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných obciach nitrianskeho regiónu
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Boris Ilič
Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo vybranom regióne
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Marek Jančuv
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných obciach regiónu.
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Jarmila Jendrušáková
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Prievidza
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Libor Kabát, PhD.
Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska v prostredí EÚ, jeho národné a regionálne dimenzie
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ladislav Karas
Hodnotenie kvality hotelovych sluzieb v meste Kosice.
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladimír Lenčéš
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybranom regióne Slovenska
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Lengyelová
Právna úprava družstiev – porovnanie SR s vybranými členskými štátmi EÚ
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miriam Loukotová
Trh s poľnohospodárskou pôdou
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Daniel Madarász, PhD.
Úloha poľnohospodárskych družstiev v rozvoji vidieka vo vybraných regiónoch Slovenska
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Mgr. Jaroslav Madarász
Rozvoj vidieka z pohľadu vlastníckych a užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde
únor 2016Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Mašlonková
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybranom regióne SR
březen 2018Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Melicháreková
Majetok obce a jeho využívanie
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Melicháreková
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybranom regióne Slovenska
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Bernadeta Nagyová
Užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybranom podniku
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Adam Novák
Majetok obcí Nová Dedina a Podlužany a hospodárenie s ním
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: JUDr. Marieta Okenková, PhD.
Uplatňovanie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a jej dopady na ekonomický rozvoj regiónov Slovenska
listopad 2011Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Simona Panáková
Ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Frederika Victoria Petyiová
Vybrané otázky legislatívy o výrobe a uvádzaní liehu na trh na Slovensku a vo vybraných štátoch EU
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Lucia Planková
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných obciach regiónu
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adriana Ráczová
Ochrana poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióne
březen 2018Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Savara
Ochrana poľnohospodárskej pôdy vo vybraných štátoch EU
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Sládek
Užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných obciach
březen 2018Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Šimčíková
Pozemkové úpravy a ich význam vo vybranom regióne
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Katarína Škriniarová, PhD.
Podpora poľnohospodárskych družstiev na Slovensku
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Viera Špániková
Odpadové hospodárstvo v obci Mojmírovce
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Viera Špániková
Ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
březen 2019Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Kristína Šranková
.Postavenie a úloha poľnohospodárskych družstiev v rozvoji vidieka vo vybranom regióne Slovenska.
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Sandra Tanková
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných obciach
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Veronika Tóthová, PhD.
Vplyv diverzifikácie výroby na životaschopnosť poľnohospodárskych podnikov
srpen 2014Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Sláva Turčeková
Využitie majetku obcí vo vybranom regióne
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Daniela Vojtková
Pozemkové úpravy na Slovensku
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Mária Výbochová
Vplyv poľnohospodárskeho družstva na rozvoj vybraného územia v regióne Západné Slovensko
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladislav Zvardoň
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Nitra
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Darina Žila
Podnikanie v poľnohospodárstve vo vybranom podniku v Srbsku
květen 2012Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována