Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identifikačné číslo: 1401
Univerzitný e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
administratíva - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
profesorka - Katedra práva (FEŠRR)
Vedúca pracoviska - Katedra práva (FEŠRR)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

     
     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Natália Antalová
Využívanie majetku obcí vo vybranom regióne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Beták
Právne formy podnikania na pôde
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Petra Boledovičová
Právna úprava družstiev – porovnanie SR s vybraným členským štátom EÚ
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Monika Bumbalová, PhD.
Efekty determinantov zhodnocovania majetku obcí v miestnom ekonomickom rozvoji
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Civáň
Majetok a jeho využívanie v obci Slovenská Ľupča
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Civáň
Využívanie majetku v mestách Martin a Banská Bystrica
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Nikola Demová
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu rozvoja vidieka vo vybranom regióne
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikola Demová
Využitie majetku obce vo vybranom regióne
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Katarína Dirgasová, PhD.
Trh s poľnohospodárskou pôdou
september 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lujza Ďuricová
Politika zamestnanosti a trh práce - nástroje riešenia ohrozených skupín na trhu práce
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Kriminalita a jej vplyv na vidiecke oblasti
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Richard Frank
Pracovnoprávne vzťahy vo vybranom podniku
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Richard Frank
Pracovnoprávne vzťahy vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martina Hadová
Nakladanie s odpadmi vo vybranej obci
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Hasaj
Trh s poľnohospodárskou pôdou
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marija Hedi
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybranom regióne Srbska
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lívia Hrúzová
Právne formy podnikania na pôde
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Chabrečeková
Nezamestnanosť v okrese Nové Zámky
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Chlebecová
Trh s nájmom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných obciach nitrianskeho regiónu
marec 2019
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Boris Ilič
Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo vybranom regióne
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Jančuv
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných obciach regiónu.
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jarmila Jendrušáková
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Prievidza
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Libor Kabát, PhD.
Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska v prostredí EÚ, jeho národné a regionálne dimenzie
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Karas
Hodnotenie kvality hotelovych sluzieb v meste Kosice.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Vladimír Lenčéš
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybranom regióne Slovenska
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Zuzana Lengyelová
Právna úprava družstiev – porovnanie SR s vybranými členskými štátmi EÚ
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriam Loukotová
Trh s poľnohospodárskou pôdou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Daniel Madarász, PhD.
Úloha poľnohospodárskych družstiev v rozvoji vidieka vo vybraných regiónoch Slovenska
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Mgr. Jaroslav Madarász
Rozvoj vidieka z pohľadu vlastníckych a užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde
február 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Mašlonková
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybranom regióne SR
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martina Melicháreková
Majetok obce a jeho využívanie
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Melicháreková
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybranom regióne Slovenska
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Bernadeta Nagyová
Užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Adam Novák
Majetok obcí Nová Dedina a Podlužany a hospodárenie s ním
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: JUDr. Marieta Okenková, PhD.
Uplatňovanie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a jej dopady na ekonomický rozvoj regiónov Slovenska
november 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Panáková
Ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Frederika Victoria Petyiová
Vybrané otázky legislatívy o výrobe a uvádzaní liehu na trh na Slovensku a vo vybraných štátoch EU
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Lucia Planková
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných obciach regiónu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adriana Ráczová
Ochrana poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióne
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Savara
Ochrana poľnohospodárskej pôdy vo vybraných štátoch EU
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Sládek
Užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných obciach
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Šimčíková
Pozemkové úpravy a ich význam vo vybranom regióne
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Katarína Škriniarová, PhD.
Podpora poľnohospodárskych družstiev na Slovensku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viera Špániková
Odpadové hospodárstvo v obci Mojmírovce
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viera Špániková
Ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Šranková
Postavenie a úloha poľnohospodárskych družstiev v rozvoji vidieka vo vybranom regióne Slovenska
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sandra Tanková
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných obciach
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Veronika Tóthová, PhD.
Vplyv diverzifikácie výroby na životaschopnosť poľnohospodárskych podnikov
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sláva Turčeková
Využitie majetku obcí vo vybranom regióne
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Vojtková
Pozemkové úpravy na Slovensku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Mária Výbochová
Vplyv poľnohospodárskeho družstva na rozvoj vybraného územia v regióne Západné Slovensko
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladislav Zvardoň
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Nitra
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Darina Žila
Podnikanie v poľnohospodárstve vo vybranom podniku v Srbsku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná