Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identifikačné číslo: 1401
Univerzitný e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
profesorka CSc./PhD. - Katedra práva (FEŠRR)
Prodekanka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Vedúca pracoviska - Katedra práva (FEŠRR)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Antalová
Využívanie majetku obcí vo vybranom regióne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Beták
Právne formy podnikania na pôde
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Boledovičová
Právna úprava družstiev – porovnanie SR s vybraným členským štátom EÚ
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Monika Bumbalová, PhD.
Efekty determinantov zhodnocovania majetku obcí v miestnom ekonomickom rozvoji
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Civáň
Majetok a jeho využívanie v obci Slovenská Ľupča
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Civáň
Využívanie majetku v mestách Martin a Banská Bystrica
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Demová
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu rozvoja vidieka vo vybranom regióne
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Demová
Využitie majetku obce vo vybranom regióne
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Katarína Dirgasová, PhD.
Trh s poľnohospodárskou pôdou
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lujza Ďuricová
Politika zamestnanosti a trh práce - nástroje riešenia ohrozených skupín na trhu práce
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Kriminalita a jej vplyv na vidiecke oblasti
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Richard Frank
Pracovnoprávne vzťahy vo vybranom podniku
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Richard Frank
Pracovnoprávne vzťahy vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Hadová
Nakladanie s odpadmi vo vybranej obci
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Hasaj
Trh s poľnohospodárskou pôdou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marija Hedi
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybranom regióne Srbska
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lívia Hrúzová
Právne formy podnikania na pôde
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Chabrečeková
Nezamestnanosť v okrese Nové Zámky
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Chlebecová
Trh s nájmom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných obciach nitrianskeho regiónu
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Ilič
Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo vybranom regióne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marek Jančuv
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných obciach regiónu.
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jarmila Jendrušáková
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Prievidza
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Libor Kabát, PhD.
Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska v prostredí EÚ, jeho národné a regionálne dimenzie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Karas
Hodnotenie kvality hotelovych sluzieb v meste Kosice.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Lenčéš
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybranom regióne Slovenska
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Lengyelová
Právna úprava družstiev – porovnanie SR s vybranými členskými štátmi EÚ
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriam Loukotová
Trh s poľnohospodárskou pôdou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Daniel Madarász, PhD.
Úloha poľnohospodárskych družstiev v rozvoji vidieka vo vybraných regiónoch Slovenska
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Jaroslav Madarász
Rozvoj vidieka z pohľadu vlastníckych a užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde
február 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Mašlonková
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybranom regióne SR
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Melicháreková
Majetok obce a jeho využívanie
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Melicháreková
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybranom regióne Slovenska
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bernadeta Nagyová
Užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Adam Novák
Majetok obcí Nová Dedina a Podlužany a hospodárenie s ním
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: JUDr. Marieta Okenková, PhD.
Uplatňovanie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a jej dopady na ekonomický rozvoj regiónov Slovenska
november 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Simona Panáková
Ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Frederika Victoria Petyiová
Vybrané otázky legislatívy o výrobe a uvádzaní liehu na trh na Slovensku a vo vybraných štátoch EU
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lucia Planková
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných obciach regiónu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriana Ráczová
Ochrana poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióne
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Savara
Ochrana poľnohospodárskej pôdy vo vybraných štátoch EU
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Sládek
Užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných obciach
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Šimčíková
Pozemkové úpravy a ich význam vo vybranom regióne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Katarína Škriniarová, PhD.
Podpora poľnohospodárskych družstiev na Slovensku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viera Špániková
Odpadové hospodárstvo v obci Mojmírovce
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viera Špániková
Ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristína Šranková
.Postavenie a úloha poľnohospodárskych družstiev v rozvoji vidieka vo vybranom regióne Slovenska.
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sandra Tanková
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných obciach
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Veronika Tóthová, PhD.
Vplyv diverzifikácie výroby na životaschopnosť poľnohospodárskych podnikov
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sláva Turčeková
Využitie majetku obcí vo vybranom regióne
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Daniela Vojtková
Pozemkové úpravy na Slovensku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Výbochová
Vplyv poľnohospodárskeho družstva na rozvoj vybraného územia v regióne Západné Slovensko
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladislav Zvardoň
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Nitra
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Darina Žila
Podnikanie v poľnohospodárstve vo vybranom podniku v Srbsku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná