Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts
     
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Antalová
Využívanie majetku obcí vo vybranom regióne
May 2012
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Beták
Právne formy podnikania na pôde
May 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Boledovičová
Právna úprava družstiev – porovnanie SR s vybraným členským štátom EÚ
May 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Monika Bumbalová, PhD.
Efekty determinantov zhodnocovania majetku obcí v miestnom ekonomickom rozvoji
May 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Civáň
Majetok a jeho využívanie v obci Slovenská Ľupča
May 2011
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Civáň
Využívanie majetku v mestách Martin a Banská Bystrica
April 2013
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Demová
Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu rozvoja vidieka vo vybranom regióne
April 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Nikola Demová
Využitie majetku obce vo vybranom regióne
April 2015Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Katarína Dirgasová, PhD.
Trh s poľnohospodárskou pôdou
September 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lujza Ďuricová
Politika zamestnanosti a trh práce - nástroje riešenia ohrozených skupín na trhu práce
May 2011
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Kriminalita a jej vplyv na vidiecke oblasti
May 2015
Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Richard Frank
Pracovnoprávne vzťahy vo vybranom podniku
July 2011Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Richard Frank
Pracovnoprávne vzťahy vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Hadová
Nakladanie s odpadmi vo vybranej obci
April 2013Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Hasaj
Trh s poľnohospodárskou pôdou
May 2011
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marija Hedi
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybranom regióne Srbska
May 2012Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lívia Hrúzová
Právne formy podnikania na pôde
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Chabrečeková
Nezamestnanosť v okrese Nové Zámky
April 2011
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Chlebecová
Trh s nájmom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných obciach nitrianskeho regiónu
March 2019
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Boris Ilič
Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo vybranom regióne
May 2011
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Jančuv
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných obciach regiónu.
April 2020
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jarmila Jendrušáková
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Prievidza
April 2020
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Libor Kabát, PhD.
Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska v prostredí EÚ, jeho národné a regionálne dimenzie
May 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Karas
Hodnotenie kvality hotelovych sluzieb v meste Kosice.
April 2013Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Lenčéš
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybranom regióne Slovenska
April 2016
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Lengyelová
Právna úprava družstiev – porovnanie SR s vybranými členskými štátmi EÚ
April 2013
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriam Loukotová
Trh s poľnohospodárskou pôdou
May 2011
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Daniel Madarász, PhD.
Úloha poľnohospodárskych družstiev v rozvoji vidieka vo vybraných regiónoch Slovenska
May 2013
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Mgr. Jaroslav Madarász
Rozvoj vidieka z pohľadu vlastníckych a užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde
February 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Mašlonková
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybranom regióne SR
March 2018
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martina Melicháreková
Majetok obce a jeho využívanie
April 2013
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Melicháreková
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybranom regióne Slovenska
April 2015
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bernadeta Nagyová
Užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybranom podniku
May 2011
Displaying the final thesis
34.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Adam Novák
Majetok obcí Nová Dedina a Podlužany a hospodárenie s ním
April 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): JUDr. Marieta Okenková, PhD.
Uplatňovanie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a jej dopady na ekonomický rozvoj regiónov Slovenska
November 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Panáková
Ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
April 2020
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Frederika Victoria Petyiová
Vybrané otázky legislatívy o výrobe a uvádzaní liehu na trh na Slovensku a vo vybraných štátoch EU
May 2016
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Lucia Planková
Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných obciach regiónu
May 2012
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adriana Ráczová
Ochrana poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióne
March 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jozef Savara
Ochrana poľnohospodárskej pôdy vo vybraných štátoch EU
March 2019
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Sládek
Užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných obciach
March 2018
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Šimčíková
Pozemkové úpravy a ich význam vo vybranom regióne
May 2012
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Škriniarová, PhD.
Podpora poľnohospodárskych družstiev na Slovensku
May 2014
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Viera Špániková
Odpadové hospodárstvo v obci Mojmírovce
April 2017Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viera Špániková
Ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
March 2019Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Šranková
Postavenie a úloha poľnohospodárskych družstiev v rozvoji vidieka vo vybranom regióne Slovenska
April 2020
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sandra Tanková
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných obciach
April 2018
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Veronika Tóthová, PhD.
Vplyv diverzifikácie výroby na životaschopnosť poľnohospodárskych podnikov
August 2014
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Sláva Turčeková
Využitie majetku obcí vo vybranom regióne
May 2011
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Daniela Vojtková
Pozemkové úpravy na Slovensku
April 2020
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Výbochová
Vplyv poľnohospodárskeho družstva na rozvoj vybraného územia v regióne Západné Slovensko
May 2014
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladislav Zvardoň
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Nitra
May 2012Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Darina Žila
Podnikanie v poľnohospodárstve vo vybranom podniku v Srbsku
May 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress