Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Ownership and usage relationships of agricultural land in selected rural settlements in the Nitra region
Written by (author): Ing. Vladislav Zvardoň
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Nitra
Summary:Slovenská republika nemá jednotný právny predpis na reguláciu pozemkového práva a na uľahčenie orientácie v komplikovaných vlastníckych a užívacích vzťahoch k poľnohospodárskej pôde. Štruktúra vlastníctva poľnohospodárskej pôdy sa výrazne nezmenila za posledné roky. Viac ako 90 % poľnohospodárskej pôdy sa prenajíma. A približne 75 % poľnohospodárskej pôdy je v súkromnom vlastníctve, 5 % vlastní štát a 20 % tvorí pôda neznámych vlastníkov, čo znamená, že 25 % poľnohospodárskej pôdy spravuje Slovenský pozemkový fond. Tento fakt ako aj rozdrobenosť poľnohospodárskej pôdy spôsobujú problémy na trhu s poľnohospodárskou pôdou, majú negatívny dopad na rozvoj vidieka a na celé podnikanie v poľnohospodárstve na Slovensku. Jedným z najdôležitejších regulátorov vlastníckych a užívacích práv sú pozemkové úpravy, ktoré predstavujú dlhodobý proces usporiadania vlastníctva a užívacích vzťahov v jednotlivých katastrálnych územiach.
Key words:vlastníctvo pôdy, užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde, rozdrobenosť pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited