Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 

Contacts     Lesson     Projects
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Hodnotenie kvality hotelovych sluzieb v meste Kosice.
Written by (author):
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie kvality hotelovych sluzieb v meste Kosice.
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou a hodnotením kvality hotelových služieb v meste Košice. Na začiatku je vysvetlený význam cestovného ruchu v Košiciach, postavenie mesta Košice v národnej a regionálnej štruktúre cestovného ruchu v Slovenskej republike a dôležitosť infraštruktúry ubytovania pre rozvoj cestovného ruchu. Hlavná časť predstavuje analýzu hotelových zariadení v Košiciach a to z rôznych uhlov pohľadu: z hľadiska funkčnej-priestorovej štruktúry, druhovej skladby, vývoja zariadení a využitie kapacít. V závere sú uvedené budúce perspektívy rozvoja ubytovacích zariadení mesta Košice.
Key words:
hotel, kvalita, hodnotenie, ubytovanie, štruktúra, turizmus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited