Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identifikačné číslo: 1401
Univerzitný e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
profesorka CSc./PhD. - Katedra práva (FEŠRR)
Vedúca pracoviska - Katedra práva (FEŠRR)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

     Výučba
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Hodnotenie kvality hotelovych sluzieb v meste Kosice.
Autor:
Pracovisko:
Katedra práva (FEŠRR)
Vedúci práce:
Oponent:
prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie kvality hotelovych sluzieb v meste Kosice.
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá analýzou a hodnotením kvality hotelových služieb v meste Košice. Na začiatku je vysvetlený význam cestovného ruchu v Košiciach, postavenie mesta Košice v národnej a regionálnej štruktúre cestovného ruchu v Slovenskej republike a dôležitosť infraštruktúry ubytovania pre rozvoj cestovného ruchu. Hlavná časť predstavuje analýzu hotelových zariadení v Košiciach a to z rôznych uhlov pohľadu: z hľadiska funkčnej-priestorovej štruktúry, druhovej skladby, vývoja zariadení a využitie kapacít. V závere sú uvedené budúce perspektívy rozvoja ubytovacích zariadení mesta Košice.
Kľúčové slová:hotel, kvalita, hodnotenie, ubytovanie, štruktúra, turizmus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene