Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Support for agricultural cooperatives in Slovakia
Written by (author): Ing. Katarína Škriniarová, PhD.
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podpora poľnohospodárskych družstiev na Slovensku
Summary:Družstevná forma podnikania vždy zohrávala aj zohráva dôležitú úlohu v oblasti stabilizácie a rozvoja vidieka, udržaní zamestnanosti vo vidieckych oblastiach a v oblasti udržiavania a tvorby kultúrnej krajiny. Nakoľko sa za posledných pár rokov hospodárska situácia na poľnohospodárskom trhu zhoršila, zoslabla odbytová základňa vlastných výrobkov boli družstevníci donútení hľadať nové alternatívy pre svoje podnikanie. Práca je zameraná na analýzu a zhodnotenie družstevnej formy podnikania na Slovensku v poľnohospodárskej prvovýrobe. Hlavným cieľom práce bolo vyhodnotiť podporu poľnohospodárskych družstiev na Slovensku prostredníctvom možnosti zriadenia odbytovej organizácie výrobcov ako aj porovnanie týchto možností v EÚ v časovom období od roku 2008 do roku 2012. Parciálnym cieľom dizertačnej práce bola analýza a zhodnotenie úrovne rozvoja odbytových organizácií výrobcov na Slovensku, analýza a zhodnotenie úrovne rozvoja odbytových organizácií výrobcov so zameraním sa na sektor mlieka na Slovensku, analýza vnútorného riadenia odbytových organizácií výrobcov mlieka so zameraním sa na členstvo v organizáciách, porovnanie miery koncentrácie OOV v jednotlivých sektoroch vo vybraných krajinách EU a v SR. Výsledky práce hodnotia a analyzujú aktuálnu situáciu v poľnohospodárskych družstvách a odbytových družstvách na Slovensku, hodnotia význam združovania družstiev do odbytových organizácií výrobcov a analyzujú vnútorné riadenie odbytových družstiev so zameraním sa na mliečny sektor na Slovensku.
Key words:poľnohospodárske družstvo, odbytové organizácie výrobcov, poľnohospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited