Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Utilization of the property municipalities in the selected region
Written by (author): Ing. Nikola Demová
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:Ing. Stanislav Becík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie majetku obce vo vybranom regióne
Summary:V bakalárskej práci sme sa venovali využívaniu majetku obcí vo vybranom regióne. Naším cieľom bola analýza využívania majetku v obciach Branovo -- malá obec a Dvory Nad Žitavou -- veľká obec za sledované obdobie rokov 2008 -- 2013. V práci sme sa zamerali na nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve obcí a analyzovali sme stav pohybu majetku, hlavne kúpu a prenájom obecných budov a pozemkov. Zistili sme, že sledované obce v období rokov 2008 -- 2013 svoj majetok využívali efektívne v prospech obce. Za sledované obdobie obce nevykazovali stratu finančných prostriedkov z čoho vyplýva, že dané obce nakladajú so svojím majetkom správne. Prínos spočíva v poznaní, aké možnosti má malá a aké veľká obec pri zveľaďovaní a udržiavaní svojho majetku.
Key words:majetok obce, samospráva, obec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited