Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Agricultural Land Market
Written by (author): Ing. Katarína Dirgasová, PhD.
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Opponent 3:Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Trh s poľnohospodárskou pôdou
Summary:Poľnohospodárska pôda, ako prírodný zdroj, má obrovský význam nielen pre život ľudstva, ale i pre jeho celkovú prosperitu. Zabezpečuje potravinovú sebestačnosť, ako aj ekonomickú nezávislosť krajiny. Tento základný výrobný faktor je predmetom súťaženia na trhu s poľnohospodárskou pôdou a aj preto je nevyhnutné, aby trh s poľnohospodárskou pôdou fungoval. Právna úprava týkajúca sa nadobúdania vlastníctva k poľnohospodárskej pôde, ktorá sa na Slovensku za posledných desať rokov niekoľkokrát zmenila, výrazným spôsobom ovplyvnila trh s poľnohospodárskou pôdou. Dizertačná práca zhodnotila trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku, najmä jej dopyt, ponuku a cenu na trhu s poľnohospodárskou pôdou, v časovom období od júna 2014 do novembra 2016 v súvislosti so zákonom č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem zhodnotenia dopadu tejto právnej úpravy na trh s poľnohospodárskou pôdou v aplikačnej praxi, boli identifikované faktory, ktoré ovplyvňujú ponukovú cenu poľnohospodárskej pôdy na Slovensku, ako aj faktory ovplyvňujúce dopyt po poľnohospodárskych pozemkoch. Na základe výsledkov práce medzi faktory ovplyvňujúce cenu poľnohospodárskeho pozemku pozitívnym, resp. negatívnym spôsobom patria výmera pozemku, rozdrobenosť pozemkového vlastníctva, kvalita poľnohospodárskej pôdy, vzdialenosť pozemku od okresného mesta a krajského mesta a jeho lokalizácia. Najvýznamnejším faktorom je pritom práve lokalizácia poľnohospodárskeho pozemku, či už z hľadiska regionalizácie cestovného ruchu alebo administratívneho členenia územia na kraje. Najvyššie ponukové ceny poľnohospodárskych pozemkov sú v Bratislavskom a Žilinskom kraji a teda v regiónoch s medzinárodným významom pre cestovný ruch.
Key words:trh s poľnohospodárskou pôdou, dopyt, ponuka, cena, vlastnícke vzťahy, legislatívna úprava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited