Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Protection of agricultural land in terms of rural development in the selected region
Written by (author): Ing. Nikola Demová
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Takáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ochrana poľnohospodárskej pôdy z pohľadu rozvoja vidieka vo vybranom regióne
Summary: V diplomovej práci mapujeme a hodnotíme súčasnú situáciu v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy vo vybranom regióne Nové Zámky, a navrhujeme opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred vyňatím. Zároveň poukazujeme na právnu úpravu ochrany poľnohospodárskej pôdy, úlohu pozemkovej politiky v tejto oblasti v sledovanom období rokov 2013 až 2015. Pôda bola, je a stále bude jedinou prvotnou a zároveň základnou podmienkou existencie ľudstva. Pôda nie je len obyčajným majetkom s ktorým môžu ľudia slobodne nakladať. Pôda je predovšetkým bohatstvom každého štátu a predstavuje základný výrobný faktor poľnohospodárstva každej krajiny, ktorá zabezpečuje produkciu potravín. Poľnohospodárska pôda má a aj bude mať Cenu Zlata. V súčasnej dobe od vstupu Slovenska do Európskej únie prišla naša krajina o 3,42 % poľnohospodárskej pôdy v prepočte je to asi 66 897 ha. My ľudia sme prestali chápať pôdu ako svoju živiteľku, často ju vnímame ako dobre a hlavne rýchlo speňažiteľný majetok z ktorého budeme mať zisk. Pôdu si vážime iba ako majetok. Za posledné roky sa na Slovensku stavalo na tých najkvalitnejších pôdach, napríklad výstavba automobilky PSA vedľa Trnavy, Samsung pri Voderadoch, ale aj sklady pozdĺž ciest, ktoré hyzdia naše krásne Slovensko. Slovensko potrebuje dobré ekonomické investície, ale musíme si zváži kam tieto investície umiestnime.
Key words:pôda, poľnohospodárska pôda, ochrana poľnohospodárskej pôdy , pozemková politika, úbytok pôdy, ochrana pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited