Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The usage of communal property in the selected region
Written by (author): Ing. Natália Antalová
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využívanie majetku obcí vo vybranom regióne
Summary:Abstrakt (v štátnom jazyku) Cieľom diplomovej práce bolo zmapovať a analyzovať majetok obcí Šoporňa, Pata a Zemianske sady v trnavskom regióne za rok 2009/2010. Na základe vykonanej analýzy bol zhodnotený spôsob ako tieto obce daný majetok využívajú a ako s ním nakladajú. Prvá časť práce je venovaná prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky. Teoretická časť je zameraná na všeobecnú charakteristiku vybraných obcí hlavne na obyvateľstvo, sociálnu a technickú infraštruktúru. V praktickej časti sa zameriavam na charakteristiku ekonomiky vybraných obcí, ako obce hospodária s majetkom a ako ho využívajú. Na základe získaných informácii boli navrhnuté opatrenia na zlepšenie.
Key words:samospráva, majetok, obec, využívanie majetku, rozpočet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited