Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Identification number: 1401
University e-mail: anna.bandlerova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
professor CSc./PhD. - Department of Law (FESRD)
Chief official - Department of Law (FESRD)
Vice-dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Protection of Agricultural Land in Slovakia
Written by (author): Ing. Viera Špániková
Department: Department of Law (FESRD)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Takáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
Summary:Diplomová práca sa zaoberá ochranou poľnohospodárskej pôdy na Slovensku v sledovaných rokoch 2015 – 2017. V jednotlivých kapitolách sú základné informácie o pôde, definované nástroje na ochranu pôdy, rizikové faktory jej ochrany, ako aj väzba problematiky na strategické dokumenty. Súčasťou práce je analýza právnej úpravy zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôde. Poukazujeme na úbytky poľnohospodárskeho pôdneho fondu v dôsledku urbanizácie, rozvoja dopravy a cestovného ruchu a budovania infraštruktúry na Slovenku. Ako príklad z praxe na poukázanie využívaných nástrojov sme si zvolili okres Nitra. Snahou diplomovej práce je poukázanie, že úbytok a zhoršovanie poľnohospodárskej pôdy je stále aktuálnou otázkou a z toho dôvodu aj potrebnejšou k riešeniu.
Key words:ochrana poľnohospodárskej pôdy, ekonomické nástroje, odňatia pôdy, životné prostredie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited